De Brink

Uitzenddatum: 
15-10-2012 10:00 - 11:00

Mevr. Linthorst Homan, de vrouw van de toenmalige Comm. vd. Koningin in Drenthe, richtte 80 jaar geleden in Havelte de Ned. Bond van Boerinnen en Plattelandsvrouwen op. Hoe dit jubileum gevierd wordt, vertelt ons Hennie de Groot, secretaris van het huidige Vrouwen van Nu.

Landelijk wonen in een villa, en dan per maand slechts 50 euro betalen aan energiekosten. Ad en Lammy Bulsink uit Dalen vertellen in de Brink hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.

Presentatie: Aaldert Oosterhuis

Starting player...