CD of DVD bestellen

U kunt uitzendingen en/of onderdelen van uitzendingen van RTV Drenthe bestellen. Per CD (radio) of DVD (televisie) kost dit 29 euro, vooraf te betalen.

RTV Drenthe stuurt de CD/DVD op zodra het geld overgemaakt is op bankrekening IBAN NL27 RABO 0382 8779 69 (Rabobank Assen) tnv Stichting Mediareclame Drenthe, ovv CD of DVD en programmanaam. Binnen vier weken na ontvangst van de betaling wordt de CD/DVD verzonden. Het is niet toegstaan de CD/DVD c.q.  de inhoud daarvan voor commerciele doeleinden te gebruiken.

: