Geschiedenis van RTV Drenthe

Het begin

Het verhaal van de regionale omroep in Drenthe begint op 15 mei 1945 in Groningen. Op die datum verzorgde de Omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat de allereerste uitzending van de OPMC, de voorloper van de Regionale Omroep Noord. In de volksmond werd die OPMC al snel ‘Radio Opiumzee’ genoemd. Vlak na de oorlog werd Nederland bestuurd door het Militair Gezag. Men vond het wenselijk dat de bevolking zo snel mogelijk kennis kon nemen van besluiten van het Gezag en van andere relevante informatie.

Voor dit doel was Radio Herrijzend Nederland opgericht. Er was in die naoorlogse tijd een grote behoefte aan informatie, maar in grote delen van het Noorden was Radio Herrijzend Nederland erg slecht te ontvangen. Dat had vooral te maken met het feit dat de zender in Eindhoven stond. Voor Groningen trof men al snel speciale voorzieningen om de ontvangst hier beter te maken.

De makers van de eerste uitzendingen wisten amper wat ze deden. Het was chaos troef in de geïmproviseerde Groninger studio. Iedereen die wel iets met radio wilde doen liep de studio binnen. Inhoud en aard van de uitzendingen waren sterk van het toeval afhankelijk. In september 1945 was Nederland zo ver dat het Militair Gezag plaats maakte voor een burgerlijke overheid. De taak van de OPMC werd toen overgenomen door de Regionale Omroep Noord; de omroep voor Groningen, Friesland en Drenthe. De RON werd formeel opgericht in december 1945. Op 19 januari 1946 was de eerste uitzending van de RON. Er werd uitgezonden via een zender in Hoogezand. De zendtijd van de RON bleef aanvankelijk beperkt tot twee uur per avond. Vanuit de studio in Groningen kwamen Groninger, Friese en Drentse halfuurtjes. In het voorjaar van 1946 bestond de Drentse zendtijd trouwens nog maar uit twee maal een kwartier in de maand.

1959 -  1989

In 1959 sloot Overijssel zich aan bij de RON, waarna de naam veranderde in RONO, de Regionale Omroep Noord en Oost. Toch was men niet in brede kringen gelukkig met deze uitbreiding. Zowel in Overijssel als in Friesland had men een eigen provinciale omroep willen hebben, maar hiervoor was in regeringskringen geen belangstelling. Doordat in Irnsum, Markelo en Hoogezand zenders aanwezig waren werd het wel mogelijk binnen RONO-verband gewestelijke uitzendingen te realiseren. In plaats van kleiner werd de omroep in 1965 nog weer groter, want toen werd ook Gelderland aan de RONO toegevoegd. De noordelijke regionale omroep omvatte toen qua uitzendgebied vijftig procent van het Nederlandse grondoppervlak waarin dertig procent van de Nederlandse bevolking woonde. Steeds meer raakte men er van overtuigd dat dit niet wenselijk was. Regionale radio hoorde dicht bij de luisteraars te staan en moest beslist geen ver-van-mijn-bed-show zijn. Zo werd dat in die tijd wel gevoeld, ondanks het feit dat de verschillende regio’s binnen RONO-verband hun eigen uitzendingen hadden. Al met al heeft deze situatie geduurd tot 1977.

35 jaar Drents programma Radio Noord

In 1977 werd de RONO gesplitst in Radio Noord voor Groningen en Drenthe, Radio Fryslân voor Friesland en Radio Oost voor Overijssel en Gelderland. Er waren toen studio’s in Groningen, Leeuwarden en Enschede. De medewerkers van het Drents programma hadden in 1975 een eigen kantoor gekregen aan de Kloosterstraat in Assen. Dat Drents programma werd jarenlang gemaakt door Geesje Been en Hitjo D. Schuth, eerst vanuit Groningen, later vanuit het kantoor in Assen.

De behoefte aan schaalverkleining bleef bestaan. Al vanaf de jaren zeventig ijverde men in Drenthe voor een eigen omroep. Naast verschillende culturele organisaties wilde ook het provinciaal bestuur van Drenthe onder aanvoering van gedeputeerde Jan Hollenbeek Brouwer een eigen Drentse omroep. In 1985 werd een Initiatiefgroep geïnstalleerd met als doel het realiseren van een volledig zelfstandige provinciale omroep, los van de NOS. Het toenmalige hoofd van Radio Noord, Wim Ramaker, verzette zich heftig tegen de Drentse plannen. Geldverspilling en kwaliteitsverlies waren zijn belangrijkste argumenten. Het mocht niet baten. Ondanks alle weerstand kreeg Drenthe per 1 januari 1989 zijn eigen zelfstandige provinciale omroep. Eind van dat jaar was Nederland bedekt met een netwerk van dertien regionale radiozenders. Regionale radio, met nieuws, cultuur, service en verstrooiing uit eigen streek, binnen- en buitenland. En wat ook belangrijk was; regionale radio los van de NOS.


Een eigen Drentse omroep

Ook na 1 januari 1989 gaan de ontwikkelingen door. Op 1 juni 1989 wordt een nieuwe studio aan de Beilerstraat in Assen betrokken. Door een team van ruim twintig journalisten en programmamakers wordt op dat moment drie uur radio per dag gemaakt.

Doordat vanaf 1992 ook regionale radioreclame uitgezonden mag worden komt er geld beschikbaar om meer uren te gaan uitzenden. En het gaat goed met die uitzendingen, want vanaf de start is Radio Drenthe jarenlang de best beluisterde regionale zender van Nederland. Langzaamaan begint men na te denken over de mogelijkheden om ook op regionale schaal televisie te gaan maken.

Op maandag 3 april 1995 is het zover. Vanuit de Tv-studio aan het Van der Felzpark in Assen wordt de eerste Tv-uitzending van TV-Drenthe uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag wordt er drie kwartier per dag uitgezonden, met elk uur een herhaling. Elke dag is er regionaal nieuws, dagelijks afgewisseld met themaprogramma’s. In 1996 wordt het aanbod uitgebreid met Tekst-TV. Vanaf dat moment is TV-Drenthe 24 uur per dag in de lucht. In 1997 wordt de domeinnaam rtvdrenthe.nl geregistreerd, het begin van een serieuze website met daar op al het nieuws uit de regio, programma-informatie en informatie over onze omroep. Daarvoor bestond er al wel een webpagina van RTV Drenthe, maar die bevatte enkel informatie over onze omroep.


De verhuizing naar Beilerstraat 30

Uit efficiëncy-overwegingen wordt besloten om het radio- en televisiebedrijf in één pand te vestigen. Met medewerking van provincie en gemeente Assen wordt de oude HBS in de provinciehoofdstad grondig gerestaureerd en verbouwd.

Belangrijk in deze periode is ook nog dat wordt overgestapt op een nieuwe, digitale techniek en dat de financiering van de regionale omroep in handen komt van het provinciaal bestuur (zie pagina missie). Met de verhuizing in 2004 zijn Radio en TV-Drenthe eindelijk aan een gezamenlijke toekomst begonnen. De laatste uitbreiding vindt plaats op 14 maart 2006. Vanaf die datum is Radio Drenthe 24 uur per dag te beluisteren. Tegenwoordig is er dagelijks televisie, radio, teletekst, tekst-tv en internet. 

Bron: Lukas Koops  ‘Altijd in de buurt. Zestig jaar regionale omroep in Drenthe’ Uitgever is het Het Drentse Boek, Zuidwolde 2006. Altijd in de buurt - Zestig jaar regionale omroep in Drenthe. (Lukas Koops - Het Drentse Boek Zuidwolde 2006 - ISBN 9065092226). In 2006 was het namelijk zestig jaar geleden dat er in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland een regionale omroep werd opgericht.
 
Ter gelegenheid van dit jubileum maakte RTV-Drenthe in 2006 een reportage over 'de geschiedenis van de regionale omroep in Drenthe'. In de tv-reportage komt onder andere Jan Hollenbeek Brouwer (een van de belangrijkste grondleggers van RTV-Drenthe) aan het woord.

Op 1 januari 2009 bestond RTVDrenthe 20 jaar en werd een speciaal jubileumprogramma gemaakt.

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 april 2009 kreeg Radio Drenthe een nieuwe FM zender. De oude zender, van het merk Telefunken, is ruim 25 jaar oud en deed al dienst vanuit de RONO periode. Omstreeks 5 minuten na middernacht had Rego Meijer de eer om de oude zender uit te schakelen.
Hierna begon de technische ombouw naar de nieuwe zender. Omstreeks 5 voor één, draaide Radio Drenthe op de nieuwe FM zender.
 
Radio Drenthe is de calamiteiten zender voor de provincie Drenthe dat is de reden dat de FM zender zo is opgebouwd dat er een volledige reserve zender aanwezig is.

De nieuwe zender heeft een stuurzender van 7 Watt en een eindversterker van 520 Watt. Met de complete antenne installatie er achter, wordt er een uitgestraald vermogen bereikt van 4 Kilo Watt.
De oude zender hebben wij van KPN gekregen en is te bewonderen in het pand van RTV Drenthe.

Klik hieronder op enkele leuke items uit de geschiedenis:

Film 60 jaar radio

Klankbeeld

10 jaar radio drenthe


In april 2005 bestond TV Drenthe tien jaar. En in die tien jaar is er heel veel veranderd. Niet alleen de programma's natuurlijk, maar ook de presentatie en de vormgeving van de omroep. Na tien jaar vond de redactie van Drents Diep het leuk om terug te kijken op die periode. Rik Hovingh maakte daarom een overzicht van tien jaar TV Drenthe.

Klik hier voor 10 jaar tv documentaire.

Link naar encyclopedie Drenthe.