Provincies willen bezuiniging op regionale omroepen in de ijskast

ASSEN/DEN HAAG - Het Interprovinciaal Overleg (IPO) wil dat staatssecretaris Sander Dekker de bezuiniging op de regionale omroepen in de ijskast zet.

Dekker bezuinigt volgend jaar 17 miljoen euro op de regionale omroepen. Maar Dekker heeft de Mediawet, die nodig is om de gezamenlijke bezuinigingsplannen te realiseren, onlangs aangehouden. Dekker en de regionale omroepen konden het uiteindelijk niet eens worden over het ontwerp van de wet.

Geen wet? Geen bezuiniging!
Daarom moet de bezuiniging van 17 miljoen euro ook maar in de ijskast, zegt de Drentse gedeputeerde Cees Bijl.

"De bezuiniging is gekoppeld aan de nieuwe Mediawet. Nu die wet is aangehouden, ontbreekt volgens ons de juridische en formele grondslag voor de bezuiniging. Bovendien moeten de regionale omroepen nu individueel de bezuiniging gaan realiseren, waardoor we ons zorgen maken over de kwaliteit en kwantiteit van het media-aanbod", stelt Bijl.

Nieuw kabinet
Eigenlijk hopen Bijl en zijn elf collega-gedeputeerden dat een nieuw kabinet na de verkiezingen de bezuiniging definitief van tafel haalt. "Het IPO maakt zich nu al zorgen over het journalistieke aanbod in dunbevolkte gebieden, zoals Drenthe. Het is onwenselijk dat bezuinigingen ten koste gaan van de democratische en sociale rol van de regionale journalistiek", vindt Bijl.

"Er moet een goede uitgangspositie blijven voor de regionale omroepen om hun werk te kunnen doen. En er moet daarbij goed gekeken worden naar de verschillen in financiering tussen grote en kleine regionale omroepen. Verdere randvoorwaarde van het IPO is dat iedere provincie een eigen onafhankelijke regionale omroep houdt."

Moeten provincies steunen?
Bijl zegt daarover: "Er zijn al provincies die dat doen, bijvoorbeeld Friesland en Gelderland. In Drenthe gaan we 26 oktober met Provinciale Staten in gesprek over de stand van zaken in de regionale journalistiek in het noorden. We hebben de Rijksuniversiteit Groningen daar onderzoek naar laten doen. Dan komt ook de vraag aan de orde of we iets voor RTV Drenthe moeten doen en zo ja, de manier waarop."


Samenwerking met kranten
Het IPO pleit in de brief aan staatssecretaris Dekker verder voor meer mogelijkheden voor de omroepen om publiek-privaat samen te werken, bijvoorbeeld met uitgevers en kranten. De enige regionale omroep die dat volop kan en mag doen is L1 in Limburg.
Deel dit artikel: