Belasting Noordenveld stijgt met één procent

RODEN - De gemeentelijke belastingen in Noordenveld zullen met één procent stijgen. Dat blijkt uit de begroting van de gemeente Noordenveld die vandaag bekend werd gemaakt.

Voor komend jaar is begroot dat de gemeente een tekort heeft van 4,6 ton. Het college stelt voor om dit tekort eenmalig te dekken uit de algemene reserve. Het college verwacht namelijk dat de meerjarenbegroting wel sluitend is.

De in het voorjaar aangekondigde plannen zoals ‘Noordenveld op Fietse’, de instandhouding van Molenduinbad Norg, een eenmalige bijdrage aan het Ondernemerscentrum/Health Hub en een onderzoek naar nieuwbouw van scholen in de gemeente, zijn in de begroting verwerkt.


Op 7 november vergadert de gemeenteraad van Noordenveld over de plannen van het college. Inwoners en instanties kunnen op 12 oktober laten weten wat zij van de plannen vinden tijdens de openbare vergadering van de raadscommissie.
Meer over dit onderwerp:
gemeente Noordenveld tekort begroting 2017
Deel dit artikel: