Extra maatregelen tegen overlast asielzoekers Ter Apel

TER APEL - De gemeente Vlagtwedde gaat optreden tegen asielzoekers die overlast veroorzaken in Ter Apel. De maatregelen gaan vanaf vandaag in en worden genomen om de overlast die inwoners van Ter Apel ervaren van een kleine groep asielzoekers terug te dringen.

Gebiedsverbod
Om de overlast te beperken, krijgen asielzoekers die de openbare orde verstoren een gebiedsverbod van maximaal drie maanden opgelegd. Dit verbod kan ook opgelegd worden als er vrees is voor het verstoren van de openbare orde.

Meer politie
Daarnaast komt er meer politie in Ter Apel en de omgeving van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Toezicht in bussen
Naast meer politie komt er ook meer toezicht in de bussen in de omgeving van de COA-locatie en op het terrein van het COA.

Burgemeester Leontien Kompier geeft aan dat de bewoners hebben aangegeven zich niet veilig te voelen en dat ze terug willen naar de situatie zoals die in het verleden was. In januari wordt er een bijeenkomst voor de inwoners georganiseerd om het effect van de maatregelen te bespreken.
Deel dit artikel: