Provincie pompt 7,5 miljoen in werkgelegenheid

ASSEN - De provincie stelt 7,5 miljoen beschikbaar om de werkgelegenheid in Drenthe te laten groeien. 5,5 miljoen gaat naar Vierkant voor Werk en 2 miljoen naar de Bedrijvenregeling Drenthe.

De subsidies moeten leiden tot negenhonderd extra banen en 95 tot 125 miljoen extra investeringen door bedrijven.

Zuidoost Drenthe
Vierkant voor Werk is een samenwerking tussen de gemeenten Hoogeveen, Hardenberg, Coevorden en Emmen om de economie in Zuidoost Drenthe structureel te versterken.

Bedrijvenregeling
De Bedrijvenregeling Drenthe bestaat eigenlijk uit twee regelingen: één voor het creëren van werkgelegenheid, een premie per nieuwe arbeidsplaats en één voor het aantrekkelijk maken van het doen van investeringen door bedrijven, door de rente op geleend geld voor vestiging, groei of innovatie van bedrijven te verlagen.

Sceptisch
SP en GroenLinks zijn wel sceptisch. De partijen vragen zich af of het geld wel gaat leiden tot meer banen of dat bedrijven vooral in zichzelf gaan investeren. Ook vrezen ze dat bedrijven het aantal banen weer laat krimpen als de subsidieregeling is afgelopen. De SP vroeg daarom aan gedeputeerde Henk Brink ervoor te zorgen dat de subsidies niet alleen bij tijdelijke banen terecht omen.

Controle
Een aantal partijen heeftl vragen over de controleerbaarheid van de regelingen. Brink beloofde Provinciale Staten dat er jaarlijks of vaker aan hen gerapporteerd wordt of de beide regelingen de negenhonderd arbeidsplaatsen en 125 investeringen in Zuidoost-Drenthe op gaan leveren.

Ook het ministerie van Economische Zaken gaat 4 miljoen euro bijdragen. De gezamenlijke gemeenten doen ook nog eens 4 miljoen euro in het subsidiepotje. In totaal is er nu ruim 15 miljoen euro beschikbaar. Als het hele plan uitgevoerd moet worden, is er in totaal 70 miljoen euro nodig.

Op 14 december stemmen Provinciale Staten over beide subsidieregelingen.
Meer over dit onderwerp:
Assen
Deel dit artikel: