'Als we niets doen aan klimaatbeleid is de schade meer dan 70 miljard euro'

ASSEN - Alle waterschappen, waaronder Waterschap Drents Overijsselse Delta, roepen tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag vandaag op tot een actief klimaatbeleid. "Als we niets doen is het zeker dat we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade als gevolg van wateroverlast- en langdurige droogte tegemoet zien."

Dat zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Betere samenwerking tussen het Rijk, overheden, inwoners en bedrijven en extra maatregelen moet dit volgens hem voorkomen.

Klimaatverandering
Dat het klimaat verandert, merken de waterschappen al decennia lang in hun dagelijks werk. Dijken moeten sneller worden versterkt, er moet meer ruimte worden gecreëerd voor overtollig water en droogte wordt intensiever bestreden. De Unie van Waterschappen pleit voor een stimuleringsregeling die gemeenten en waterschappen in staat stelt gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. 

Hoosbuien vallen nu al
“De hoosbuien die het KNMI pas had voorspeld voor 2050 vallen nu al en 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. We moeten nu maatregelen nemen om schade als gevolg van wateroverlast- en langdurige droogte in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Het veranderende klimaat maakt dat wij niet op onze handen kunnen zitten", zegt Oosters.

Verrassingen
“Het is een groot misverstand dat klimaatverandering geleidelijk gaat. Dat is niet zo. We komen nog voor veel grotere verrassingen te staan. We zijn al heel dicht bij een ijsvrije Noordpool en we kunnen ons niet voorstellen wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Afwachten is geen optie", laat Gerrit Hiemstra, weerpresentator bij de NOS weten.
Deel dit artikel: