Natuurmonumenten slaat alarm over weidevogel

ASSEN - Natuurmonumenten slaat alarm over het voortbestaan van de weidevogels in Nederland. In navolging van de Vogelbescherming is de organisatie bang dat vogels als de grutto, scholekster, veldleeuwerik verdwijnen.

"Als wij er hier niet in slagen de daling te stoppen, is het straks echt doodstil in de Nederlandse weiden", zegt Jan Roodhart, boswachter en weidevogelexpert van Natuurmonumenten.

Geld
"Staatssecretaris van Dam (Economische Zaken) pleitte afgelopen weekend voor extra geld voor onderzoek. Prima, maar de vogels hebben alleen een kans van slagen als er op korte termijn juist geld wordt vrij gemaakt voor extra weidevogelbeheer."

Reddingsplan
In Drenthe luidden vrijwilligers van de Vogelbescherming vorig jaar al de noodklok over de toekomst van de weidevogel. In februari namen Provinciale Staten een motie aan voor een plan van aanpak waarbij samengewerkt wordt met vijftien organisaties - waaronder de Vrijwillige Drenthe Weidevogelbeschermers - om de weidevogel in onze provincie te redden.

Er zijn vijf gebieden aangewezen, waar het plan nu wordt uitgevoerd. Een daarvan is het gebied rondom het Drostendiep bij Oosterhesselen.


Agrarisch natuurbeheer
Sinds 1 januari vorig jaar werken boeren gezamenlijk aan weidevogelbeheer. Het totaal aantal boeren dat aan agrarisch natuurbeheer doet en daarvoor subsidie krijgt, is echter gedaald van 40.000 naar 16.000. "Het kan niet zo zijn dat de toekomst van de weidevogels alleen de verantwoordelijkheid is van een handjevol boeren en afhankelijk is van subsidie'', zegt Roodhart.
Deel dit artikel: