Zeventig insprekers eensgezind in kritiek op Treant

HOOGEVEEN - Bethesda moet een volwaardig ziekenhuis blijven en de essentiële afdelingen moeten blijven. Niet patiënten moeten reizen, maar de specialisten. Dat is nog veel veiliger ook. Er moet vastgesteld worden wat er in 2011 in Ziekenhuis Bethesda was en wat er nu nog kan.

De burgers die maandagavond in het gemeentehuis van Hoogeveen discussieerden over 'hun ziekenhuis' hadden een karrevracht aan ideeën voor de gemeenteraad. In zes groepen brachten ze die ter tafel. De leden van de gemeenteraad en het college luisterden aandachtig mee.

De dialoogbijeenkomsten hadden een vijftal uitgangspunten, die een maand geleden centraal stonden in een massaal bezochte bijeenkomst in theater De Tamboer: gehoord worden, geruststelling, vertrouwen, veiligheid en mobiliteit.

Verregaande voorstellen
Maar de Hoogeveners kwamen met verregaande voorstellen als: In het bestuur en de Raad van Toezicht zitten alleen maar mensen uit Wassenaar, kan er niet een regionale vertegenwoordiger bij? En zelfs: kan de fusie tussen Scheper, Refaja en Bethesda niet teruggedraaid worden?

Wat is volwaardig?
De gemeenteraad gaat donderdag van al die ideeën, wensen en eisen proberen één gemeenschappelijk standpunt te maken. Tot nu toe zijn de partijen het er alleen over eens dat Ziekenhuis Bethesda een 'volwaardig' ziekenhuis moet blijven. Een standpunt dat jaren geleden werd ingenomen toen de onrust over de fusie met het Scheper Ziekenhuis ook een piek bereikte.

Hulp Twijnstra en Gudde nodig
Adviesbureau Twijnstra en Gudde zou wat de burgers betreft nu moeten vaststellen wat een 'goede basisvoorziening' inhoudt, "want wij komen daar niet uit". Begin januari schakelde de gemeente het adviesbureau in om te kijken wat de invloed van de gemeente kan zijn op het beleid van Treant.

Locatieprofilering van tafel
Ook wil de zaal dat Den Haag in de gesprekken wordt betrokken, of op zijn minst de provincie en ook de gemeente Emmen. "Omdat de uitruil van specialismen en alle investeringen voor beide gemeenten van belang zijn. De locatieprofilering zoals die tot nu toe naar buiten is gekomen, moet in elk geval van tafel."

Treant hield maandagavond zelf een dialoogavond in Hoogeveen. De opkomst was daar op de vingers van twee handen te tellen.
Meer over dit onderwerp:
Treant Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen
Deel dit artikel: