Burgemeester Loohuis overhandigt brief aan Treant: Het gaat om vertrouwen

HOOGEVEEN - Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen overhandigt vandaag een brief aan de Raad van Toezicht van Treant Zorggroep.

In die brief staat de inbreng van zo'n zeventig inwoners die gisteravond spraken met de gemeente Hoogeveen over de ziekenhuizen van Treant. Onder Treant vallen Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen, het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.

'Specialisten moeten reizen, niet patiënten'
"Er moet vooral goede en open communicatie zijn", zegt burgemeester Karel Loohuis. "En mensen willen de zorg dichtbij hebben. Een belangrijk punt is dat specialisten zouden moeten reizen, niet de patiënten. Ook zal er een gelijkwaardigere verdeling moeten komen van specialistische zorg over de drie locaties, maar bovenal gaat het om vertrouwen."


Treant hield gisteravond zelf ook een informatiebijeenkomst. De zorggroep was verontwaardigd dat ze niet mee mocht praten tijdens de avond op het gemeentehuis. "Dat vind ik een beetje flauw", reageert burgemeester Loohuis. "Ze hadden hier kunnen zijn, ze mogen donderdag ook inspreken tijdens de gemeenteraad als dat nodig is. Als zij dan een andere keuze maken, zeg ik: het is niet mijn keuze en ik vind het niet verstandig."

Regionale vertegenwoordiging
Inwoners van Hoogeveen vinden ook dat er een regionale vertegenwoordiging in het bestuur en de raad van toezicht van Treant moeten zitten. Loohuis kan zich daarin vinden. "Ik denk dat dat voor het draagvlak heel goed zou kunnen zijn. En over in welke vorm dat is, moeten we discussiëren."

De fusie van de drie ziekenhuizen terugdraaien lijkt geen optie, hoewel sommige Hoogeveners dat willen. "Wij gaan niet over een fusie", stelt burgemeester Loohuis. "Maar wij kunnen wel voldoende laten zien dat het de mensen hier serieus is en dat ze zich echt zorgen maken."

Doodsteek
Ziekenhuizen mogen zelf beslissingen nemen, zonder daarbij de gemeente in te schakelen. Toch vindt Loohuis dat niet verstandig. "In deze tijd kan dat niet meer, je zult de bevolking nodig hebben. Ik hoor mensen zeggen dat als dat niet op een goede manier gebeurt, zij Treant de rug toekeren. Met andere woorden: dan verliest Treant een hoop cliënten en patiënten en dat zal financieel weleens de doodsteek kunnen zijn. Dus in die zin is er wel degelijk invloed. Je moet niet gelijk met het mes op tafel beginnen, maar dit is wel wat er leeft."
Deel dit artikel: