RWE wil bouwgrond Bovensmilde omzetten in natuur

Laatste wijziging:
24 juli 2012, 12:40 uur
Audio:
Starting player...
Locatie:
Bovensmilde

BOVENSMILDE - RWE wil 30 hectare landbouwgrond bij Bovensmilde omzetten in natuur die aansluit op het Fochteloërveen.

RWE compenseert daarmee een deel van de negatieve milieueffecten van de kolencentrale in de Eemshaven. Natuurmonumenten is blij met de nieuwe natuur, omdat het de waterhuishouding in het hoogveenreservaat verbeteren zal.


Maar boeren hebben bezwaar aangetekend. Zij vinden dat er geen relatie is tussen de stikstofuitstoot van de energiecentrale en natuur bij het Fochteloërveen. Bovendien willen ze de landbouwgrond behouden, temeer omdat het Fochteloërveen niet in de Ecologische hoofdstructuur ligt.