Reglement Stelling

• RTV Drenthe biedt in beginsel iedereen met een inlog de kans te reageren op de Stelling van de dag en op sommige artikelen. RTV Drenthe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor reacties op door haar geplaatste stelling. In beginsel is de plaatser van de reactie aansprakelijk.

• Iedereen is welkom en wordt door de redactie van RTV Drenthe en bezoekers van de site met respect behandeld. Het staat iedereen vrij om iets te melden, mits niet in strijd met dit reglement, zonder zich hiervoor te hoeven schamen of hierop mondeling of schriftelijk aangevallen te worden.

• Het reageren is niet bedoeld om zaken te koop aan te bieden of te vragen of reclame te maken voor bedrijven of andere sites.

• U let erop dat u bij het reageren alledaags en begrijpbaar Nederlands taalgebruik gebruikt dat ook door andere bezoekers van de site begrepen wordt

• U hebt het recht om uw mening te uiten, maar er zijn grenzen. U gebruikt geen belastend en beledigend taalgebruik, u kleineert niet, u houdt anderen in hun waarden, u gebruikt geen schunnigheden en/of obscene taal, u maakt geen racistische, discriminerende of smadelijke opmerkingen en u schendt geen afspraken over geheimhouding met uw werkgever.

• Uit geen zware beschuldigingen zonder toelichting of bewijs.

• Stoort u zich aan een reactie, dan heeft u de mogelijkheid voor wederhoor, of het indienen van een klacht bij de internetredactie.

• Er worden in reacties geen tips, links, programma’s, handelingen of diensten aangeboden dan wel beschreven die in strijd zijn met de Wet of met goede zeden.

• Uw reactie moet inhoudelijk betrekking hebben op de stelling of het artikel waar u op reageert.

• Kopieer geen grote stukken tekst, maar post in dat geval een linkje naar de originele site/bron. Als u toch tekst letterlijk overneemt, bijvoorbeeld vanaf een andere site, tijdschrift, zet er dan steeds een duidelijke bronvermelding bij. Neem de copyrightbepalingen en auteursrechten van de oorspronkelijke auteur in acht. Pleeg dus geen inbreuk op auteurs- of andere rechten van derden.

• Anonieme reacties zijn niet mogelijk, alleen mensen die een inlog hebben kunnen reageren.

Deze regels zijn niet vrijblijvend en leden worden geacht hiervan op de hoogte te zijn. Van alle websitebezoekers wordt verwacht dat zij van dit reglement en de Wet op de hoogte zijn. U kunt en mag u niet beroepen op onwetendheid. De reglementen kunnen zonder opgaaf van redenen op ieder moment gewijzigd worden. Ook van deze wijzigingen zult u zichzelf op de hoogte moeten stellen. Dit reglement heeft tevens terugwerkende kracht, op alle eerder geplaatste reacties. Commentaar dat aan dit reglement niet voldoet of evident onrechtmatig of onwettig is, zullen we als redactie verwijderen.