De schatkamer van Drenthe

Starting player...
Uitzenddatum: 
16-04-2012

Vanavond tonen de conservatoren de volgende zaken: een in Aalden gevonden, half doorboorde hamerbijl. Wat is hier de symbolische betekenis van? Studies van kunstenaar Jan Bonner voor het zogeheten Hildebrandt-monument, drie vrouwenfiguren, steeds in ander materiaal en formaat. En een mooi versierde avondmaalsbeker uit de zeventiende eeuw, de Avondmaalsbeker van Echten.