De schatkamer van Drenthe

Starting player...
Uitzenddatum: 
11-06-2012

Landbouwers in prehistorische tijden waren lang niet gek! Conservator Vincent van Vilsteren belicht in deze uitzending de geschiedenis van de vroegste landbouw in Drenthe aan de hand van een zogeheten eergetouwschaar, gevonden in een waterput bij Loon. Conservator Willemijn Lindenhovius toont de rijk gedecoreerde affiches gemaakt door een goede bekende van het Drents Museum: kunstenaar Jan Sluijters en hoe moeilijk het is om het rijtje mantelschelpen te schilderen, zoals de Drentse schilder Albert Greving dat doet, legt conservator Hedendaagse Kunst Harry Tupan uit.