Schier

Starting player...
Uitzenddatum: 
07-08-2012

Joshua Schuurman is jeugdbowler bij Bowlingvereniging Eelde. Dat doet hij
bepaald niet onverdienstelijk: in april van dit jaar werd hij Europees
Jeugdkampioen. Joshua traint gemiddeld 4 keer per week. Daar kan Marije
dus nog wel wat van leren.

Honderden vogels komen naar Diependal om te overwinteren. De
voormalige vloeivelden en de nabijgelegen plas vormen een waar
vogelparadijs. Met ervaren vogelaars Dirk Haanstra en Wim Poel uit Smilde
kijkt Marije welke vogels hier de winter doorbrengen.

Dit is een herhaling van 13 december 2011..