De afdelingen acute kindergeneeskunde en verloskunde van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal werden afgelopen najaar door De Treant Zorggroep gesloten. Door het tekort aan kinderartsen konden de afdelingen niet open blijven. Verloskundigen, huisartsen, zwangere vrouwen en ook verschillende politieke partijen hebben hun zorgen geuit over het sluiten van deze afdelingen. Hieronder een overzicht van alle berichtgeving over Treant.