Een windmolen of zelfs een compleet windmolenpark. In veel gemeenten leidt de komst van deze vorm van duurzame energie tot discussie. Al het nieuws over windmolens lees je hieronder.