Dorre akkers, het hitteplan is van kracht, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. Hier leest u al ons nieuws daarover.