Het lerarentekort is een groot probleem. Daar is iedereen inmiddels wel van doordrongen. Er wordt dagelijks naar oplossingen gezocht. Scholen proberen van alles om kinderen les te geven en te laten leren. Maar dat valt niet altijd mee.

De regionale omroepen hebben een meldpunt in het leven geroepen om de omvang van het probleem te inventariseren. Ook het landelijke meldpunt lerarentekortisnu.nl doet hieraan mee.

Hoe vaak staan er onbevoegden voor de klas, hoe vaak worden er klassen verdeeld over andere groepen en hoeveel kinderen worden naar huis gestuurd, omdat er niemand meer is die hen les kan geven? Daar willen de omroepen de vinger op kunnen leggen en zo informatie te verzamelen om het probleem duidelijk te maken.

Wij vragen leraren, schoolleidingen en ouders om hier te melden waar klassen in de problemen komen.

Ga naar het Meldpunt lerarentekort