'Provincie heeft onvoldoende vat op overaanbod aan bedrijventerreinen'

ASSEN - De provincie Drenthe heeft onvoldoende vat op het overaanbod aan bedrijventerreinen in de provincie. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer.

De onderzoekers stellen dat er voorzichtige stappen zijn gezet om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, maar het aanbod is bij veel gemeenten aanmerkelijk groter dan de vraag.

Rapport
De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar leegstaande bedrijventerreinen in het Noorden en schrijft de conclusies in het rapport 'Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering'. Het doel van zo’n terugblik is om na te gaan of aanbevelingen van eerder Rekenkameronderzoek hebben geleid tot beoogde aanpassingen in het provinciale beleid en de uitvoering.

Aanbevelingen
In het rapport uit 2009 werd de provincie aangeraden de gemeenten meer aan te sturen en samenwerking tussen gemeenten te bevorderen. De provincie gaf toen al aan dat zij het niet eens was met de aanbevelingen. De province ziet volgens de rekenkamer meer heil in een coachende rol vanaf de zijlijn.

Bedrijventerreinen zijn in eerste instantie een zaak van gemeenten zelf. Toch ziet de rekenkamer een rol voor de provincie. Gemeenten concurreren nu met elkaar om bedrijven binnen hun grenzen te krijgen.

Kwaliteit verbeterd, niet duurzaam
De rekenkamer stelt dat de kwaliteit op bestaande, verouderde terreinen is verbeterd, maar dat van duurzaam ruimtegebruik nog geen sprake is. Bedrijven willen liever een mooie locatie op een nieuw bedrijventerrein en gemeenten willen die bedrijven graag tegemoetkomen om ze binnen hun grenzen te verwelkomen.

Opknappen
Als aanbeveling krijgt de provincie om samen met gemeenten bedrijventerreinen gericht te gaan opknappen of te saneren. Daarnaast moet ook worden tegengegaan dat er een wildgroei ontstaat aan nieuwe terreinen.

Verontreiniging
Volgens de Rekenkamer heeft de provincie wel goed haar best gedaan om het aantal ernstig verontreinigde bodems met risico's voor de volksgezondheid terug te dringen. 'De provincie is in staat om ernstig verontreinigde bodems met risico’s voor de volksgezondheid, de zogeheten humane spoedlocaties, snel te identificeren en deze voortvarend aan te pakken. Het resultaat is dat eind 2015 alle bekende resterende spoedlocaties met risico’s voor de gezondheid gesaneerd zullen zijn. Daarmee is de belangrijkste doelstelling van de bodemsaneringsoperatie gerealiseerd, ' staat te lezen in het onderzoeksrapport.
Deel dit artikel: