Aantal slachtoffers carbidschieten stijgt explosief

ASSEN - Het aantal gewonden door carbidschieten is in Drenthe dit jaar flink toegenomen.
In het Brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis in Groningen werden tijdens de afgelopen jaarwisseling tien carbidslachtoffers binnen gebracht. De jaren ervoor waren dat er gemiddeld drie.

Geen knal
De meeste ongelukken gebeuren op het moment dat de carbidbus wordt aangevuld of als er in de bus wordt gekeken als er geen knal is geweest. De bus knalt dan vaak alsnog of er ontstaat een forse steekvlam. "Het slachtoffer heeft vaak last van forse brandwonden. Bij één op de vijf worden ook de ogen getroffen", aldus brandwondenchirurg Gerard Beerthuizen van het Brandwondencentrum Groningen.

Populair
Sinds 2014 mag er op Oudjaarsdag pas vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Het lijkt er op dat er daarom steeds meer mensen overgaan tot het schieten van carbid, dat officieel geen vuurwerk is. Carbid is op veel plekken verkrijgbaar en relatief goedkoop. "Door deze populariteit neemt het aantal slachtoffers ook toe", zegt Beerthuizen.

Campagne
Het Brandwondencentrum Martiniziekenhuis Groningen, de brandweer Drenthe en de Stichting Carbidschieten Drenthe gaan samen met de Drentse gemeenten een campagne starten om het schieten van carbid veiliger te maken. "De campagne gaat expliciet niet om het verbieden of ontmoedigen van carbidschieten maar om de veiligheid", aldus Annemarieke Leene van de Brandweer Drenthe.

Erfgoed
De traditie van carbidschieten met een melkbus van 30 liter in Drenthe is sinds juni 2014 benoemd tot Cultureel Immaterieel Erfgoed en is daarmee door de Unesco erkend. Het doel van Stichting Carbidschieten Drenthe is het behoud, levendig en in standhouden van de traditie carbidschieten voor toekomstige generaties. Vooral de gezellige sfeer van verbroedering rondom het carbidschieten is van belang. Daarbij onderschrijft de stichting ook het belang om het carbidschieten op de juiste wijze te doen.