Gemeenteraad staat achter besluit azc Borger

EXLOO - Een opvang voor maximaal vijfhonderd vluchtelingen voor een tijd van vijf jaar. Gisteravond gaven alle partijen in de gemeenteraad van Borger-Odoorn aan het daarmee eens te zijn.
Gemeenteraad geen beslissende rol
De beslissing over de komst van het azc is er een van het college. De raad had slechts inspraak, maar geen beslissende rol. Het college vond de mening van de raad echter wel belangrijk.

Lees ook: Gemeente Borger-Odoorn wil vluchtelingen opvangen op 'Het Strijkijzer' in Borger

Inspraakmoment
Bewoners en belanghebbenden konden gisteravond gebruikmaken van een inspraakmoment. Vier inwoners van Borger hadden een aantal kritische punten. Zaken die gisteren tijdens de informatieavond in de kerk in Borger ook naar voren kwamen. Met name de manier van communiceren vanuit de gemeente, de openbare orde en veiligheid van het dorp en de aantasting van de toeristische sector kwamen naar voren.

Lees ook: Inwoners Borger verdeeld over azc voor 500 vluchtelingen

Te laat geïnformeerd
Alle insprekers gaven aan dat de gemeente hen niet op tijd geïnformeerd heeft en dat het te kort dag was voor zo'n grote beslissing. Burgemeester Jan Seton gaf aan niet onnodig angst te willen zaaien onder bewoners van eventuele andere beoogde locaties voor een azc en dat de gemeente daarom zo lang wachtte met het naar buiten brengen van de definitieve locatie.

In de zomer van 2016 wordt er begonnen met de bouw van het azc. Aan het einde van dat jaar moet het azc op locatie 'Het Strijkijzer' in Borger klaar zijn.
Deel dit artikel: