Wie bepaalt waar de windmolens komen? Spannende dag voor de Veenkoloniën

BORGER - Een belangrijke dag vandaag voor de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. De kortgedingrechter buigt zich over een klacht van beide gemeenten over de locaties voor windmolens in de Veenkoloniën. Grote vraag is daarbij wie hierover beslist.
Minister Henk Kamp wil de besluitvorming over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer op nationaal niveau regelen, maar de gemeenten vinden dat ondemocratisch.

Laatste mogelijkheid

Volgens wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn heeft het rijk in 2010 al aangegeven bevoegd te zijn om te beslissen over de komst van windmolens. Maar wat Buijtelaar betreft is eigenlijk de lokale overheid bevoegd en niet het rijk. De stap naar de kortgedingrechter ziet Buijtelaar als een laatste mogelijkheid.

"Dit is onze laatste mogelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd dat we gelijk hebben. Anders deden we dit niet. Maar het is wel spannend of we echt gelijk hebben", aldus Buijtelaar.

Rijkscoördinatieregeling
De discussie tussen minister Kamp en de gemeenten gaat over de zogenoemde Rijkscoördinatieregeling. Daarmee kan de nationale overheid de regie over lokale projecten overnemen van provincies en gemeenten, wanneer een project van nationaal belang is. Borger-Odoorn en Aa en Hunze vinden dat juist lokaal bepaald moet worden waar de windmolens komen.

Lees ook: Gemeenten beschuldigen Kamp van ondemocratisch proces windpark

Honderd megawatt
Volgens het Rijk gaat het om een project van meer dan honderd megawatt en valt het windpark daarom onder de nationale regeling. De gemeenten zeggen dat het gaat om drie losse initiatieven, die het Rijk niet zomaar bij elkaar op had mogen tellen om boven die norm van honderd megawatt te komen.

Buijtelaar verwacht dat de kortgedingrechter binnen twee weken uitspraak doet.