Biogas maken van Drentse koeienpoep

HOOGEVEEN - Over een paar jaar wordt mogelijk biologisch gas gemaakt in Hoogeveen. De bedoeling is dat de mest van Drentse koeien de basis vormt voor het biogas.
Het plan komt van Stichting Het Hooge Wold en de provincie stelt 95.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar de haalbaarheid.

Als de plannen doorgaan, bedraagt de investering door de ondernemers zo'n vijftien miljoen euro.

Mest omzetten

In de mestverwerkingsinstallatie wordt de mest van koeien omgezet tot gas. "Het levert dus een andere energievorm op en het levert een bijdrage aan het probleem van het mestoverschot", aldus de gedeputeerde.

DOC Kaas

De installatie moet op industrieterrein De Wieken in Hoogeveen komen. "Dit soort activiteiten hoort wel in een industrieomgeving", vindt Stelpstra. De installatie komt in de buurt van DOC Kaas en dat bedrijf zal ook de grootste afnemer worden van het biogas. De gedeputeerde is overigens niet bang voor stankoverlast.

Als de plannen doorgaan, verwacht Stelpstra dat de biogasinstallatie er over een paar jaar staat.
Deel dit artikel: