WMD draait met verlies: directeur vertrekt

ASSEN - Waterleidingmaatschappij Drenthe, de WMD, draait met verlies. Uit de jaarrekening van 2014 blijkt dat er een tekort is van zo'n 1,3 miljoen euro. Dat is voor het eerst in het bestaan van het Drentse waterleidingbedrijf.
De aandeelhouders, de twaalf gemeenten en de provincie, hebben vanmiddag de jaarrekening besproken tijdens de aandeelhoudersvergadering. Een jaarrekening overigens waar geen handtekening van de accountant onder staat en wat ook wordt gezien als een concept. Dat zou wel moeten, want de jaarrekening moet voor 8 februari vastgesteld zijn volgens boekhoudregels.

Directeur vertrekt

Inmiddels heeft de huidige directeur, Karst Hoogsteen aangekondigd eerder te vertrekken. In plaats van in de herfst, vertrekt hij nu op 1 april. Hoogsteen zou het ook niet eens zijn geweest met de werkwijze van de accountant. Daarover is afgelopen zomer intern de nodige discussie geweest.

Projecten in Indonesië

De tekorten hebben te maken met de manier waarop schulden en activiteiten in het buitenland worden gewaardeerd. Huisaccountant PWC is bezig om een waarde toe te kennen aan bijvoorbeeld de projecten in Indonesië. De WMD helpt daar met de opbouw van het drinkwaternet. Verder wordt gekeken naar zogenaamde derivaten. Dat is een manier van financiering van schulden. Ook die leveren mogelijk een risico op.
De Raad van Commissarissen onder leiding van Geert Jan Jansen heeft besloten onderzoek te doen naar financiën van de WMD en waarom het zo lang heeft geduurd voordat alle juiste cijfers boven tafel zijn gekomen. Een ander onderzoek moet duidelijk maken op welke manier de WMD de projecten in Indonesië zo goed mogelijk kan afsluiten.

Waterprijs gaat niet omhoog

Overigens betekenen de verliezen niet dat de waterprijs omhoog gaat. Die blijft zoals het is. Volgens directeur Hoogsteen is er sprake van een gezond bedrijf. De WMD verwacht over de komende jaren gewoon weer met zwarte cijfers te komen. Zowel Hoogsteen als Geert Jan Jansen willen op dit moment niet voor de microfoon reageren.