Nieuwe waterberging bij Veeningen moet ervoor zorgen dat Meppel droge voeten houdt

PANJERD/VEENINGEN - Een nieuwe waterberging bij Veeningen moet ervoor zorgen dat Meppel droge voeten houdt. Meppel ligt flink lager dan een groot deel van Drenthe en bij veel regen loopt daar al het water naar toe, zoals bij de wateroverlast van 1998.
Droge voeten voor Meppel
800.000 kubieke meter water moet er in geval van nood passen in de smalle strook tussen de A28 en de Hoogeveense vaart bij Panjerd-Veeningen. De waterberging wordt aangelegd door een bestaande oude zandwinplas nog groter te maken.

Lees ook: Voormalige zandwinplas voorkomt dat Zuidwest-Drenthe natte voeten krijgt

"Als het water in de Hoogeveense vaart te hoog komt te staan laten we het in de waterberging lopen die fors lager ligt dan de Hoogeveense Vaart. Het waterpeil in de berging stijgt dan met 2,5 meter waardoor het totale waterpeil in Meppel 30 centimeter minder stijgt", legt projectleider Jaap Ruiter uit.

Een balgstuw in Drenthe
De stuw van Panjerd-Veeningen is bijzonder: het een balgstuw. Bij het bouwen ervan hebben het waterschap en de aannemer de kunst af gekeken bij de balgstuw bij Ramspol tussen het Ketelmeer en het Zwarte Water. "Maar onze balgstuw werkt precies andersom. Bij de Ramspol ligt de balg op de bodem van het water en wordt opgepompt als het water moet worden tegen gehouden. Bij Panjerd-Veeningen is de balg altijd vol water totdat de waterberging vol moet lopen, dan trekken we eenvoudig te stop uit de balg zodat het water van de Hoogeveense vaart het gebied in stroomt", aldus Ruiter.

Waterberging èn natuur
De hele waterberging is eigendom van Stichting Het Drentse Landschap en wordt ingericht als natuurgebied. Maar kun je van zo'n diepe oude zandwinning met een drukke snelweg ernaast wel natuur maken? Rayonbeheerder Harald de Graaff van het Drentse Landschap is er van overtuigd. "We hebben de oevers ondieper gemaakt en landbouwgrond afgegraven waardoor ondiepe poelen zijn ontstaan. Nu al zitten er bijzondere vogelsoorten in het gebied zoals de ijsvogel. Voor zowel vogels als vissen zijn de ondiepten goed. Dat water is minder koud waardoor vissen zich er kunnen voortplanten."

Natuurliefhebbers kunnen straks het gebied niet in. Er komt wel een uitkijkpunt en langs de hele dijk van het gebied kun je fietsen of wandelen. Eind dit jaar wil het waterschap de waterberging en de balgstuw testen door hem helemaal vol te laten lopen.

Waarom bouwen we waterbergingen?
Waterbergingen als Panjerd-Veeningen zijn een gevolg van de wateroverlast in Drenthe in 1998. Een deel van Meppel stond toen onder water omdat in Drenthe in een paar weken de hoeveelheid water van een heel jaar was gevallen en de beken en kanalen het water niet konden afvoeren.

Omdat de verwachting is, dat door klimaatverandering er in korte tijd veel meer regen kan vallen zijn er op verschillende plaatsen in Drenthe waterbergingen aangelegd. Ook zijn er strakke beken verlegd en natuurgebieden natter gemaakt, zodat het water minder snel en hard Drenthe uit stroomt.

Omgekeerd soepbord
Het grootste deel van Drenthe is net als een omgekeerd soepbord, alle regen die er valt stroomt naar Meppel, Coevorden of Groningen.