Akkoord over verdeling 30 miljoen Europese steun voor varkens- en zuivelboeren

ASSEN - Varkensboeren en melkveehouders hebben overeenstemming bereikt met het Rijk over de besteding van 30 miljoen euro Europese steun.
Het geld wordt gebruikt voor de verduurzaming van de melkveehouderij en vitalisering van de varkenssector.

Melkveehouders
Melkveehouders krijgen geld voor betere prestaties op milieugebied, de aanpak van dierziekten, weidevogelbeheer en het laten grazen van koeien in de wei. Hiervoor is in totaal 10 miljoen euro beschikbaar.

Varkenshouders
De varkenshouders krijgen geld voor het verplaatsen van bedrijven die veel overlast veroorzaken, voor het meer marktgericht produceren en voor meer samenwerking. Ook hier gaat het in totaal om 10 miljoen euro.

Om melkveehouders en varkensboeren te stimuleren het mestprobleem aan te pakken is ook 10 miljoen euro beschikbaar. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is tevreden met de manier waarop de 30 miljoen euro is verdeeld.
Deel dit artikel: