Natuurmonumenten wil jachtverbod wilde eend

ASSEN - Natuurmonumenten roept op om de jacht op de wilde eend tijdelijk te staken, omdat het slecht gaat met deze vogelsoort. Dat zei een woordvoerster vandaag.
In Drenthe zijn bijna duizend jagers actief. Vanaf 15 augustus 2015 tot 1 februari 2016 mocht er in Drenthe gejaagd worden op wilde eenden.

Minder broedparen
De populatie wilde eenden neemt in Nederland al jaren in hoog tempo af. De oorzaak is niet bekend. In 2000 waren er nog ruim 500.000 broedparen. Dat aantal ligt nu zo'n 20 procent lager en de daling lijkt niet te stoppen. Bovendien overwinteren ook steeds minder wilde eenden in ons land.

Jachtgebied in de gaten houden
Bjorn van der Veen van de Koninklijke Jagersvereniging zei vorig jaar bij de opening van het jachtseizoen dat jagers zelf hun jachtgebied in de gaten houden. Daardoor kunnen ze goed bepalen welke dieren afgeschoten kunnen worden. Dat gebeurt alleen bij overdaad: "Als van een soort niet voldoende is, wordt daarop niet geschoten."

Onderzoek naar wilde eend
Deskundigen staan voor een raadsel, want elders in Europa is er geen grote afname. Sovon Vogelonderzoek en het Nederlands Instituut voor Ecologie gaan daarom in opdracht van het Faunafonds een groot onderzoek doen. Na de zomer moet dit rapport klaar zijn.

Jacht staken
Natuurmonumenten wil deze onderzoeksresultaten over de oorzaken van de afname afwachten. Tot die tijd zou de wilde eend met rust gelaten moeten worden, aldus de organisatie. Bovendien richt de soort volgens de organisatie nauwelijks schade aan. Als de eenden wel voor overlast zouden zorgen, zou dat de jacht legitimeren, maar dat is nu niet het geval, stelt Natuurmonumenten.
Meer over dit onderwerp:
Natuurmonumenten jagen jacht wilde eend eenden
Deel dit artikel: