Verwijdering eerste groep illegale bewoners van camping Anloo opgeschort

ANLOO - Het ultimatum van 1 april voor illegale bewoners van camping Anloo is opgeschort. Eind april gaat een groep bewoners eerst nog op gesprek bij burgemeester Eric van Oosterhout van Aa en Hunze. "En tot die tijd grijpen we niet in," aldus de burgemeester.

Aanvankelijk zou de gemeente na 1 april een eerste groep van tien bewoners aanpakken, die al jaren zonder toestemming permanent op camping Anloo wonen.

Zie ook: Ultimatum voor illegale bewoners camping Anloo: 'Het moet afgelopen zijn'

Gesprek op 26 april
Veel bewoners hebben hier moeite mee en proberen nu alsnog hun woonplek te behouden. Een groep van zo'n 25 bewoners dreigt naar de rechter stappen, maar zes bewoners willen met burgemeester Van Oosterhout in gesprek. Dat gebeurt op 26 april. Ze willen nog eens toelichten, waarom ze vinden dat ze op camping Anloo moeten kunnen blijven wonen.

Behoorlijk bestuur
Volgens Van Oosterhout lukte het niet om het onderhoud met de campingbewoners voor het aflopen van het ultimatum te houden. "En het getuigt dan van behoorlijk bestuur om eerst het verhaal van de mensen nog eens te horen, voordat je ingrijpt," aldus Van Oosterhout.

Niet zomaar op straat
Ook de gemeenteraadsfracties van Aa en Hunze zijn door dezelfde groep bewoners van camping Anloo benaderd. Zij zijn al op gesprek geweest. De meeste fracties handhaven het eerder ingenomen standpunt dat het college van B en W nu toch eens moet optreden tegen de illegale bewoning.

"Natuurlijk zijn er individuele, schrijnende gevallen. Maar ze weten al heel lang dat ze niet mogen wonen en dat ze weg moeten. Ze krijgen er begeleiding bij en de woningbouwvereniging zoekt mee naar geschikte woonruimte. Dus ze worden niet zomaar op straat gezet," zeggen de fractievoorzitters Bertus Reinders van de Combinatie Gemeentebelangen en Willem Bartelds van de VVD.

Opdracht gemeenteraad
Het was ook de gemeenteraad zelf die het college van B en W jaren geleden al opdracht gaf om illegale bewoning op recreatieparken in Aa en Hunze aan te pakken. "Er mag dan nu wel een andere raad zitten, want we zijn alweer jaren verder. Maar we staan nog steeds op het standpunt 'als er niet gewoond mag worden, dan moet er ook eens tegen opgetreden worden', en dat gebeurt dus nu," aldus Bartelds van de VVD.

Eén lijn trekken
De partijen wachten af wat het gesprek op 26 april tussen de bewoners en de burgemeester oplevert. "Maar je kunt niet ineens voor sommigen op camping Anloo een uitzondering maken. Je moet wel één lijn trekken", aldus Reinders van de Combinatie Gemeentebelangen.
Deel dit artikel: