Statenfracties PvdA en GroenLinks willen opheldering over opvang homoseksuele asielzoekers

ASSEN - De fracties van de PvdA en GroenLinks in Provinciale Staten willen weten hoe het staat met de opvang van homoseksuele asielzoekers in Drenthe. De partijen stellen hierover schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.
Aanleiding is de opvang van een homoseksuele asielzoeker bij een particulier in Assen, die eerder gepest en getreiterd werd in verschillende asielzoekerscentra vanwege zijn seksuele geaardheid.

Garandeert COA veiligheid?
De politieke partijen vragen zich af of er gesprekken zijn met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over het garanderen van de veiligheid van de zogeheten LHBT (Lesbisch, Homoseksueel, Bi-seksueel, en Transgender).

Lees ook: COC wil extra maatregelen voor homoseksuele asielzoekers

Aparte opvang
Op 1 maart 2016 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering opdraagt invulling te geven aan aparte opvang voor LHBT's als hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd. De PvdA en GroenLinks vragen zich af hoe het met de uitvoering van die motie staat op Drents niveau.
Meer over dit onderwerp:
PvdA GroenLinks asielzoekers COA COC LHBT
Deel dit artikel: