NAM onderzoekt alternatieven voor afvalwater uit Schoonebeekse oliewinning

SCHOONEBEEK/ZWOLLE - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) onderzoekt vier alternatieve oplossingen voor het afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek. Een mogelijkheid is injectie in Drentse bodem.
​Het afvalwater werd geïnjecteerd in lege gasvelden in Twente. Maar sinds de transportleiding in 2015 lek raakte, zijn het afvoeren van afvalwater en de olieproductie gestopt.

Zuiveren of deels zuiveren?
De NAM wil nu vier alternatieven onderzoeken. Develop-manager Arie van Haeringen: "Het eerste idee is beperkte zuivering van het afvalwater en daarna injectie in zowel Drentse als Twentse lege gasvelden. Injectie in Drentse bodem is nieuw en kon tot voor kort niet, omdat de geschikte gasvelden nog niet leeg waren. Het lege gasveld onder het olieveld van Schoonebeek is geschikt."

"Onderzoek twee: beperkte zuivering en lozing van het zoute water op zee. Mogelijkheid drie: totale zuivering waarna het water gewoon geloosd kan worden op het oppervlaktewater." Volgens Van Haeringen is dat wel een hele complexe zuiveringsoplossing waarbij veel zout overblijft.

Van Haeringen: "Optie vier is het indikken van het afvalwater, waarbij het gezuiverde deel geloosd wordt op het oppervlaktewater en het deel met de verhoogde concentraties zout en chemicaliën alsnog in twee Drentse en Twentse gasvelden wordt geïnjecteerd."

Lees ook: 'NAM moet stoppen met het injecteren van vervuild water in Twentse gasvelden'

Berg zout
"Bij totaalzuivering en het niet injecteren in de grond of lozen op zee ontstaat een ander probleem", zegt Van Haeringen. "Per jaar ontstaat dan een berg zout van een voetbalveld van vijftien meter hoog. Dat zout is niet zomaar te gebruiken als bijvoorbeeld strooizout." 

Waarom ontstaat er afvalwater bij de oliewinning?
De stroperige Schoonebeker olie kan alleen omhoog gehaald worden met stoom. Eenmaal boven de grond wordt de olie gescheiden en blijft er afvalwater met heel veel zout en een restant aan chemicaliën over. Dit afvalwater gaat via een oude gastransportleiding naar Twente waar het in oude lege aardgasvelden word geïnjecteerd.

Lees ook: 'NAM moet omwonenden betrekken bij onderzoek afvalwaterinjectie'
 
Waarom maken de omwonenden in Twente zich zorgen?
De transportleiding is in april 2015 in de buurt van Hardenberg gaan lekken. Bovendien vrezen de omwonenden van de lege gasvelden in Twente dat het afvalwater niet in de diepe ondergrond zal blijven. Ze vrezen voor lekkage naar het grondwater of schade door aardbevingen. Ze protesteerden bij de provincie en minister Kamp.
 
'Veilig'
Volgens de NAM is het injecteren van het afvalwater volkomen veilig en is het tot nu toe de meest milieuvriendelijke en meest gebruikte methode. De injectie is tussen de 1200 en 1800 meter en grondwater zit maximaal 200 meter diep. De waterdruk in de voormalige gasvelden wordt nooit hoger dan de druk toen er nog gas in zat. Maar de NAM heeft ook met de minister afgesproken om om de zes jaar te kijken naar de beste methode om het afvalwater kwijt te raken. Het afvalwater bestaat uit 99,97 procent zout water, 0,01 overige stoffen en 0,02 mijnbouwchemicaliën.

Lees ook: 'Injectie afvalwater gevaar voor mens en natuur'

Twentse toestanden in Drenthe?
Gedeputeerde Tjisse Stelpstra zit in de commissie die de onderzoeken heeft voorbereid. Hij denkt dat de zorgen die in Twente leven, ook in Drenthe op kunnen spelen als na alle onderzoeken minister Henk Kamp een keuze maakt en er mogelijk injectie in de Drentse bodem gaat plaatsvinden. "De Drent zal daar waarschijnlijk niet anders over denken dan de Twent. Ik steun als commissielid de vier onderzoeken, maar over de uiteindelijk te kiezen oplossing vind ik natuurlijk als gedeputeerde wel iets."

Voordat er in 2021 een definitieve oplossing is, wordt er binnenkort eerst in de oude transportleiding naar Twente een nieuwe pijp gebouwd om lekkages te voorkomen. In het najaar gaat de lozing van het afvalwater op de huidige manier weer van start. Dan kan ook de oliewinning in Schoonebeek weer worden opgestart.

Woensdag 6 april is er een informatieavond voor inwoners van Zuidoost-Drenthe in het Van der Valk Hotel in Emmen.
Deel dit artikel: