'Erfgoed in gemeente Aa en Hunze moet beter beschermd worden'

GIETEN - Historische verenigingen in Aa en Hunze willen dat die gemeente meer doet om historisch erfgoed te beschermen.
In een brief schrijven de verenigingen dat de bescherming van het erfgoed te veel wordt overgelaten aan de inwoners. De verenigingen reageren hiermee op een voorstel van VVD en Gemeentebelangen in Aa en Hunze. Die partijen vinden extra regels om bescherming van het erfgoed te regelen, overbodig.

Winstbejag
“Als je het erfgoed niet als beschermd aangeeft in bestemmingsplannen, dan moet je het aan de goede wil van de personen overlaten”, zegt Albert Hovius van de Historische Vereniging Anloo. Hovius denkt niet dat mensen meteen een hunebed gaan afbreken als de regels versoepeld worden, maar ander erfgoed komt volgens hem wel in gevaar. “Als ik boer zou zijn en ik zou een pingo op mijn land hebben, dan zou ik die weg willen hebben. Als je een bedrijf hebt, wil je het liefst zo min mogelijk kosten hebben."

Hovius wil daarom dat het in de bestemmingsplannen wordt vastgelegd wat cultuurhistorische waarden zijn die bescherming verdienen. “Als je het vastlegt, dan moet iemand daar toestemming voor vragen en dan kun je het tegenhouden. Als je dat niet regelt, heb je als overheid geen been om op te staan."

'Boerenverstand'
Eerder deze maand werd al over de bescherming van cultuurhistorische waarden in Aa en Hunze gestemd. Toen werd de stemming gestaakt. Aan het einde van de maand komt het weer aan bod. Hovius heeft vertrouwen in de uitslag van de volgende stemming. “Wij gaan er vanuit dat het gezonde boerenverstand dan zal zegevieren.”
Deel dit artikel: