De Wolden als eerste Drentse gemeente overstag: permanente bewoning in vakantiehuisjes

ZUIDWOLDE - Permanente bewoning van recreatieparken wordt in De Wolden toegestaan. Dat bepaalde de gemeenteraad gisteravond.
Bewoners kunnen bij de gemeente een plan indienen om te bepalen of ze verder willen als woonwijk of recreatiepark.

Eén park, één plan
In de gemeenteraad van De Wolden kreeg wethouder Jan ten Kate van alle partijen steun voor deze omslag. Eén park, één plan: dat is het idee dat van acht gemeenten op De Veluwe is overgenomen. Of zoals CDA-raadslid Tjalling de Wit het zei: "Je kunt niet alle parken over één kam scheren, want dan vergelijk je appels met peren."

Oproep van een bewoonster
Voorafgaand aan de discussie deed bewoonster Amy Müller nog een hartstochtelijke oproep aan de raad nu eindelijk de feitelijke situatie op 'haar' park Marterhaar te accepteren. "Bijna alle 105 huisjes op ons park zijn permanent bewoond. Voor recreatie voldoen ze allang niet meer. Ons park is eigenlijk een kleine woonkern met veel groen."

Een uur later had Müller een positief antwoord. De Vereniging van Eigenaren kan een plan maken dat aan de gemeente en de provincie wordt voorgelegd. Dan kan legaliseren volgen. Gemeentebelangen wil dat er een onafhankelijke deskundige komt: "We moeten de parken helpen een visie op te stellen."

Woningbouw
Veel partijen zetten wel vraagtekens bij de gevolgen die legalisering heeft voor de woningbouwmogelijkheden in de rest van de gemeente. De provincie bepaalt die ruimte.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra zei eerder positief te staan tegenover legaliseren, maar hij gaf geen duidelijkheid over de gevolgen. Zijn partijgenoot raadslid Jaap Wiechers verlangt dat wel.

De Zuiderhof
Tot nu toe hield wethouder Ten Kate bungalowpark De Zuiderhof en Het Nolderwoud buiten de mogelijkheid tot legaliseren van vaste bewoning. Maar op verzoek van de raad is dat nu ook bij De Zuiderhof toegestaan, als ze een toekomstplan maken waar alle bewoners achter staan.

Ellen van 't Zand van 't Heuveltje waar 24 recreatiewoningen permanent bewoond worden, is ook blij: "Ineens is daar dan nu het moment, klaarblijkelijk is de tijd er rijp voor. Wij drinken er één op."

Voorhoede
De Wolden speelt ondertussen een voortrekkersrol in de provincie. Wethouder Ten Kate: "Binnenkort gaat er een delegatie met vertegenwoordigers uit alle Drentse gemeenten naar De Veluwe om te kijken hoe ze het daar aanpakken. Wie weet hoeveel volgers we krijgen."
Deel dit artikel: