Drentse politiek verdeeld over het veiliger maken van dodenweg N34

ASSEN - Moet de N34 worden aangepakt om de weg veiliger te maken? Of is de veiligheid de verantwoordelijkheid van de automobilisten zelf?
Gisteren vroegen we of het inhalen onmogelijk moet worden gemaakt op de N34. Daar was ruim 65 procent van de stemmers het mee eens.

Lees ook: Hoe kan de N34 volgens u veiliger worden gemaakt?

Gedeputeerde Henk Brink vindt extra maatregelen niet nodig. Hij zegt dat gevaarlijke aansluitingen al zijn aangepakt. De N34 helemaal verdubbelen is volgens de gedeputeerde niet aan de orde. "De N381 en de N48 zijn ook drukke autowegen in onze provincie. Al die wegen verdubbelen is gewoon ondoenlijk."

De ongelukken die dit jaar op de N34 gebeurden:


VVD
Het standpunt van Brink krijgt steun van zijn eigen partij VVD. "De kruisingen worden aangepakt. De hele weg verdubbelen zou ideaal zijn, maar is geen optie", zegt vice-fractievoorzitter Johan Baltes van de partij.

50Plus
Ook Frank Duut van 50Plus kan zich vinden in de uitspraken van Brink. "Het is financieel niet haalbaar om de N34 te verdubbelen en dat moeten we ook niet willen." Duut denkt aan technische maatregelen of extra markeringen om de weg veiliger te maken.

ChristenUnie
De ChristenUnie ziet niets in een algeheel inhaalverbod. Ook vindt de partij het "ondoenlijk" om de hele weg te verdubbelen. "We moeten goed onderzoeken wat de oorzaak is van de ongelukken en dan de gevaarlijke plekken aanpakken", is het standpunt van die partij.

PVV
De PVV is het daar niet mee eens. "Wij hebben er iedere keer voor gepleit om de N34 te verdubbelen. Het is belachelijk dat de twee grootste steden van het Noorden, Groningen en Emmen, verbonden zijn met een tweebaansweg", zegt fractievoorzitter Nico Uppelschoten. Volgens hem is een verdubbeling niet ondoenlijk. "Het gaat om geld. Het gaat allemaal naar de natuur. Verdubbelen is de enige oplossing."

SP
Volgens fractievoorzitter Wim Moinat van de SP ligt verdubbeling voor de hand. "Je ontkomt er niet aan dat er iets veranderd moet worden", zegt hij. "De aansluitingen worden nu aangepast. Als er dan nog pijnpunten zijn, moeten we die aanpassen en verdubbelen waar nodig." Moinat denkt dat er ook een hoop te winnen is bij de automobilisten zelf. "Het mooist zou zijn als de mens zelf verandert. Iedereen is gehaast. Het is jammer dat je de omgeving moet aanpassen aan het gedrag van de mens."

CDA
Een soortgelijke gedachte heerst bij Riëtte Wollerich-Veldman van het CDA. "Er is al heel veel gedaan om de weg veiliger te maken. Mensen hebben zelf ook verantwoordelijkheid", zegt zij. "Als je ergens niet mag inhalen, dan moeten mensen zich daar aan houden."

PvdA
"Wegen zijn in Nederland niet onveilig. Het heeft vooral met het gedrag van de weggebruiker te maken", zegt vice-fractievoorzitter Hendrikus Loof van de PvdA. "Maar zeven ongelukken in zo'n periode, daar moet je wel iets mee."

Loof vindt dat de overheid zich maximaal moet inspannen om de weggebruiker duidelijk te maken op wat voor weg en in wat voor situatie ze zich bevinden. "Op korte termijn is het misschien een idee om met duidelijke signalen te werken. Of met borden langs de weg die je wijzen op gewenst gedrag en wat wel en niet kan." Het inhalen onmogelijk maken door bijvoorbeeld een muur te plaatsen vindt Loof geen goed idee.

D66
Marianne van der Tol van D66 vindt dat het tijd wordt voor onderzoek. Aan de hand daarvan moet een oplossing verzonnen worden. Verdubbeling van de N34 is volgens haar echter geen optie. "Het is verschrikkelijk duur om te doen. Het is misschien goed om te onderzoeken hoe deze ongelukken gebeuren en daar goed naar te kijken, zodat een passende oplossing gevonden kan worden. Het is niet haalbaar om echt alles te verdubbelen."

GroenLinks
"Wij pleiten voor een inhaalverbod of het verlagen van de maximumsnelheid", zegt Hans Kuipers van GroenLinks. Ongelukken gebeuren volgens hem veel door inhalen waar het niet moet. "Het blijft ook de bestuurder die zichzelf in de hand moet houden. Voor het gros van de mensen zou een inhaalverbod wel werken."

SterkLokaal
"Het wordt tijd om er aan te beginnen", zegt fractievoorzitter Douwe Oosterveen over een gehele verdubbeling van de N34. "Het is een project van de lange adem. Maar als je er niet aan begint dan gebeurt het nooit. Volgens Oosterveen moet er gefaseerd begonnen worden door eerst de rijstroken te scheiden en passeerstroken aan te leggen. "Als je dan voldoende passeerstroken hebt, dan is de weg vanzelf verdubbeld."
Meer over dit onderwerp:
Verkeer politiek N34 Provinciale Staten
Deel dit artikel: