Burgemeester Cees Bijl van Emmen is nieuwe gedeputeerde voor PvdA

ASSEN - Cees Bijl is de nieuwe Drentse gedeputeerde voor de PvdA. Hij volgt Ard van der Tuuk op in het college van GS.
Bijl (60) is sinds februari 2001 burgemeester van Emmen. De burgemeester wilde geen vierde termijn in Emmen. "Deze vraag kwam van de PvdA en ik doe dit graag", verklaart hij.

Nieuwe uitdaging in Drenthe
De klus van de PvdA-gedeputeerde 'komt toevallig op zijn pad', al vindt hij de aanleiding - het vertrek van Ard van der Tuuk - wel een vervelende. Hij wil dan ook beslist niet spreken van 'een geluk bij een ongeluk'.

"Ik zit ruim vijftien jaar in Emmen. En nu het nieuwe theater er is en de opening van Wildlands is geweest, kan ik wel een nieuwe uitdaging gebruiken. Dan is dit een mooie plek in het openbaar bestuur van Drenthe. En ik kan in Emmen blijven wonen, wat toch wel een wens was. Daar is mijn vrouw ook blij mee", aldus Bijl.

Boze leden
De plek in het college van GS kwam vrij na het noodgedwongen vertrek van Ard van der Tuuk begin vorige maand. Daar was binnen de PvdA in Drenthe veel commotie over. Vooral de fractieleiding kreeg verwijten. Die had volgens veel boze leden de alom geroemde PvdA-gedeputeerde, onder aanvoering van fractievoorzitter Roelie Goettsch, te gemakkelijk laten vallen.

Zie ook: Frustratie en emotie bij PvdA-leden over vertrek Ard van der Tuuk

De leden wilden daarom ook een nieuwe bestuurder van buitenaf, en dus niet uit de Statenfractie. Fractievoorzitter Roelie Goettsch had toen al aan RTV Drenthe laten weten zelf geen ambitie te hebben om de nieuwe gedeputeerde te worden. Dat was wel de vrees van sommige PvdA-leden.

Rust, verbinder en doelgericht
Volgens Roelie Goettsch is Cees Bijl zeer geschikt, "vanwege zijn rust, zijn kracht om te verbinden, ook bij ingewikkelde klussen, en zijn doelgerichtheid. En hij heeft humor, dat is ook heel belangrijk."

Volgens Goettsch past Bijl prima in het huidige college. "Hij heeft veel bestuurlijke ervaring, heeft kennis van Drenthe en van de bestuurderswereld in Drenthe." Goettsch is blij dat Bijl positief heeft gereageerd op de vraag vanuit de PvdA-Statenfractie. "Want hij stond met stip op 1."

Nieuwe ledenvergadering
Binnenkort volgt er nog een gewestelijke PvdA-ledenvergadering. "Maar dat is meer om uit te leggen waarom deze keuze is gemaakt, want zijn aantreden staat niet meer ter discussie. En we hebben afgesproken dat we weer een ledenvergadering zouden houden, zodra de kandidaat bekend was."

Geen tussenpaus
Cees Bijl is trouwens niet alleen een tussenpaus voor deze bestuursperiode, als PvdA-gedeputeerde. Hij is door de fractieleiding meteen gevraagd of hij na deze bestuursperiode bij de provincie, die nog bijna drie jaar duurt, ook beschikbaar blijft voor de PvdA Drenthe. Roelie Goettsch: "Bestuurlijke continuïteit is toch van belang, vinden we als PvdA-fractie, en daarom is die vraag aan hem voorgelegd. En ik ben blij dat het antwoord ook daarop positief was. Cees wil daarna wel verder met ons, of om de kar te trekken, of om beschikbaar te zijn voor het gedeputeerdeschap."

Zelfde portefeuille?
Of Cees Bijl straks exact dezelfde portefeuille krijgt als Ard van der Tuuk, met onder meer financiën en cultuur, moet nog blijken. Morgen is dat onderwerp van gesprek binnen het college van GS. Het is niet uitgesloten dat er toch nog een aanpassing komt. "We gaan het daar in elk geval nog over hebben", zegt Bijl.

Bijna 26 jaar burgemeester
Cees Bijl, die fiscaal recht studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden en daarna werkzaam was als belastinginspecteur, is sinds oktober 1990 werkzaam als burgemeester. Eerst in de gemeente Leeuwarderadeel. Na de gemeentelijke herindeling van Drenthe is hij in 1998 benoemd tot burgemeester van Meppel. Drie jaar later maakte hij de overstap naar Emmen. De PvdA'er is halverwege zijn derde termijn in Emmen en officieel tot 15 februari 2019 herbenoemd.

Toekomst van Drenthe
Cees Bijl is ook vice-voorzitter van het gewestelijk partijbestuur van de PvdA in Drenthe. Hij betreurt de wijze waarop Ard van Tuuk als gedeputeerde vroegtijdig moest vertrekken. "Ard heeft goed werk voor Drenthe en de PvdA gedaan. Daar wil ik hem voor bedanken. Maar hij heeft met zijn besluit de toekomst van Drenthe voorop gesteld. En daar mag ik nu mee aan de slag."

Ambities in gevaar
Ard van der Tuuk moest in april vertrekken als gedeputeerde, omdat hij volgens de andere gedeputeerden niet langer in het team paste. De PvdA-bestuurder zou besluiteloos zijn en daardoor de ambities van het college van Gedeputeerde Staten in gevaar brengen.

Van der Tuuk, die zich ook niet gesteund voelde door de Drentse partijtop, besloot toen op te stappen. Veel PvdA-leden waren woedend over de gang van zaken. Van der Tuuk was in 2014 nog uitgeroepen tot Politicus van het Jaar. Hij heeft tot op heden niet op de kwestie willen reageren.
Deel dit artikel: