Herman Dijk nieuwe dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

ZWOLLE - Herman Dijk is de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Tijdens de openbare bestuursvergadering werd Dijk beëdigd door Jacques Tichelaar, de Commissaris van de Koning.

Dijk heeft een heldere ambitie. “Als nieuw en modern waterschap moeten we echt middenin de samenleving staan. Verbinding leggen met bewoners en organisaties in het gebied.”

Wat doet een dijkgraaf?
De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap. De functie is te vergelijken met de functie van burgemeester. Een dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur en heeft daarin ook geen stemrecht.

Vroeger
In het verleden werden vaak mensen benoemd die zelf aanzienlijke bezittingen hadden in het te beschermen gebied. De gedachte hierachter was dat het eigenbelang van de dijkgraaf hem motiveerde om de veiligheid van het gebied tegen overstromingen te waarborgen.
Deel dit artikel: