'Geen gelijke kansen bij overname natuurgebieden door Drentse Landschap'

ASSEN - Het Drents Particulier Grondbezit (DPG) vindt dat de gemeente Assen niet zomaar bos- en natuurgebieden aan Het Drentse Landschap kan verkopen.
In april werd bekend dat het college dit voorstel heeft gedaan aan de raad. Het gaat om zo'n 450 hectare natuurgebied.

Lees ook: Assen geeft bos- en natuurgebieden aan Het Drentse Landschap

Geen gelijke kans

"Andere partijen, zoals particulieren, hebben geen gelijke kans gehad om gebieden te verwerven", aldus het DPG. De club noemt de gang van zaken 'onzorgvuldig'. Volgens de vereniging van particuliere grondeigenaren moeten alle partijen over dezelfde kansen en informatie beschikken bij verdeling van gronden van de overheid.

Lage prijs

Bovendien is het DPG verbaasd over de verkoopprijs van de gronden. "De gronden worden voor een minimaal bedrag, vele malen lager dan de marktwaarde, overgedragen aan Het Drentse Landschap", aldus de vereniging. "Dat roept de vraag op of de plannen wel juridisch houdbaar zijn, gelet op de regelgeving omtrent staatssteun."

2017
In de plannen van het Asser college worden onder meer het Asserbos, het Amelterbos en de bosgebieden bij de Baggelhuizerplas eigendom van Het Drentse Landschap. Volgens de gemeente is dat nodig om aanspraak te kunnen maken op subsidies voor onderhoud aan de bossen. De overdracht zou op 1 januari 2017 een feit moeten zijn.

Het DPG hoopt intussen dat Assen alsnog een openbare aanbesteding uitschrijft. De vereniging heeft inmiddels contact met de gemeente over de kwestie.
Deel dit artikel: