Grafkelder onder Magnuskerk in Anloo geopend: 'Flink aantal botten van meerdere mensen'

ANLOO - Wat ligt er in de grafkelder onder de Magnuskerk in Anloo? Vandaag breken archeologen de dichtgemetselde toegang open om daar achter te komen.
"Hier hebben we heel lang naar uitgekeken", zegt archeoloog Cuno Koopstra. "Sommige mensen zelfs 32 jaar en nu openbaart het zich aan ons."

Botten en grepen
Als de laatste steen uit de muur gehaald is, kunnen Koopstra en zijn collega Peter den Hengst een kijkje nemen in de grafkelder. "We zien een prachtig mooi gemetselde kelder, maar helaas geen intacte bijzettingen", vertelt Koopstra. "Er ligt wel een flink aantal botten van meerdere mensen en een aantal grepen van kisten, maar dan hebben we het eigenlijk wel gehad."

De botten in de kelder zijn waarschijnlijk van twee echtgenotes van Unico Evert Alberda. Dat was een belangrijke heer van Anloo. Die kocht de kelder in 1750 als familiebegraafplaats. "Zijn eerste echtgenote stierf in het kraambed toen ze 23 was. Er zou ook een kind van haar begraven zijn, maar dat wordt nog betwijfeld", vertelt Den Hengst.

In 1942 keek opzichter Wobbe Alkema ook al eens in de grafkelder. Hij schreef in een dagboek dat hij drie schedels vond: twee volwassenen en een kinderschedel. "Nu zien we alleen nog een schedeldakje", zegt Koopstra.

Middeleeuwse trap
Hoewel het vandaag vooral draait om de grafkelder, vinden de archeologen de trap die naar de grafkelder leidt, interessanter. "Het gekke van die trap is de positie ten opzichte van de kerk. Daar zijn allerlei theorieën over. We dachten dat de trap gebouwd was uit delen van de fundering van de kerk", zegt Koopstra. Maar daar denken de archeologen nu anders over. "Als we naar de bodemopbouw kijken, zijn we ervan overtuigd dat de trap uit de Middeleeuwen stamt."

Lees ook: Middeleeuwse trap blootgelegd tijdens opgraving in Magnuskerk Anloo

De trap roept veel vragen op bij de archeologen. "De kerk is gebouwd in 1100. De trap loopt dwars door die fundamenten heen. De hamvraag is nu of die fundamenten er eerder waren, of de trap."