Onderzoekers vinden zes kerken in Anloo

ANLOO/NUIS/YDE - In Anloo hebben wel zes kerken gestaan op de plek waar nu de Magnuskerk staat. De eerste kerk stond er vermoedelijk al tussen 800 en 900.
Dat is de voorlopige conclusie na bestudering van archeologisch onderzoek uit 1942. De archeologen die nu met onderzoek naar de geschiedenis van de Magnuskerk bezig zijn, willen de vondsten uit 1942 laten dateren via zogenoemd C14-onderzoek, waardoor exacter vast gesteld kan worden hoe oud de eerste kerken in Anloo zijn geweest.

Albert Egges van Giffen

In 1942 werd het schip van de kerk gerestaureerd en heeft de beroemde Drentse professor Van Giffen de hele vloer uitgegraven. Van Giffen ontdekte dat er mogelijk voorgangers van de huidige kerk zijn geweest. Dat zag hij onder meer aan houtskool van verbrande houten kerken en lemen vloeren diep onder de grond. Maar in 1942 waren er geen technieken om te meten hoe oud het hout precies is en dus hoe oud de eerste kerken waren. Dus maakte Van Giffen een schatting.
Na onenigheid tussen Van Giffen en de restauratie-opzichter over het stil leggen van het restauratiewerk om meer archeologisch onderzoek te doen vertrok de Drentse professor. Het onderzoek werd niet afgerond, maar alle gegevens en vondsten werden wel goed bewaard.
Archeoloog Pieter den Hengst probeert samen met andere archeologen nu het werk van Van Giffen af te maken.

Oudheidsonderzoek kan nu wel

Den Hengst heeft houtskool en leemresten met takjes uit de vondsten van 1942 uit het Noordelijk Archeologisch Depot gehaald voor het C14-onderzoek, waarmee koolstof geanalyseerd wordt. Ieder organisme heeft koolstof in zich. Nadat een mens, dier of boom dood gaat, is er steeds minder koolstof te meten. Hoe minder koolstof, hoe ouder het organisme. Zo kan de oudheid van materiaal worden vastgesteld.

Is C14-onderzoek haalbaar?

Spannend is of er voldoende 'jonge' takjes in het houtskool en in de resten van de lemen kerkvloer zitten. De in hout gespecialiseerde bioloog Nicolien Bottema uit Yde die bij het onderzoek betrokken is, legt uit: "We hebben niks aan bijvoorbeeld oude stukken eik want die boom kan, toen hij als balk voor een kerk werd gebruikt, al honderd jaar oud zijn geweest. Bij jonge takjes kun je de marge tot een paar jaar beperken."
Het archeologisch onderzoek in de blootgelegde grafkelder uit 1750 in de kerk is afgerond en de restauratie van de kelder is in volle gang. Het onderzoek naar de gevonden menselijke resten en gevonden voorwerpen gaat nog weken duren.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.