Steeds minder gezonde ooievaarsjongen door voedseltekort

DE WIJK - Ooievaarsdeskundigen maken zich zorgen over de gezondheid van ooievaarsjongen. De groep jongen die volwassen worden, wordt namelijk steeds kleiner.
Dat komt volgens de deskundigen doordat de ouderparen moeite hebben om voldoende voedsel te vinden. Het voedselgebied is de laatste jaren flink kleiner geworden. Ook het grillige weer zou een rol kunnen spelen.

Onderzoek
Uit een langlopend onderzoek van Jan Hooimeijer van Adviespraktijk voor Vogels in Meppel blijkt meer dan één op de vijf broedsels verloren gaat. Per broedpaar vliegt de afgelopen jaren gemiddeld slechts 1,1 van de jongen uit, terwijl dit normaal gesproken rond de twee is.

Hele nesten overleden
Ook op de ooievaarsstations in Drenthe merken ze dat de dieren het lastig hebben. "Het gaat nu al een aantal jaar achter elkaar slecht. Vorig jaar hadden we zelfs een heel nest dat het niet overleefd heeft, terwijl we daar eerder nooit last van hadden." vertelt Jeanette Zwiers van ooievaarsboerderij Droonessa in Rhee.

Helemaal niet broeden
Frits Koopman van Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij in De Wijk kan daarover meepraten, "Wij hebben veel dode dieren gevonden onder de nesten. Onder sommige nesten vinden we helemaal geen dode dieren, maar dat betekent doorgaans dat het paar helemaal niet gebroed heeft of dat de jongen zo klein gestorven zijn dat de ouders of een andere vogel ze hebben opgegeten."

Voedselgebied
Volgens Koopman is het voedselgebied geslonken door de bouw van nieuwe woonwijken en wegen. Ook de landbouw veroorzaakt. die krimp "Boerenbedrijven groeien en verbouwen steeds meer dezelfde gewassen en dat kan slecht zijn. Ooievaars kunnen bijvoorbeeld geen voedsel vinden op maïsvelden, omdat ze niet tussen de stengels gaan."

Weer
Het wisselvallige weer van de afgelopen jaren speelt ook een rol, meent Koopman. "Vooral de late vorst dit jaar en de zware regen maken veel slachtoffers onder de jongen die nog geen tweeënhalve week oud zijn."
Deel dit artikel: