'Afvalwaterinjectie in bodem is beste optie voor NAM'

SCHOONEBEEK - Doorgaan met afvalwaterinjectie in de bodem in Twente is de meest milieuvriendelijke en goedkoopste oplossing voor de afvoer van afvalwater dat vrijkomt bij de winning van olie in Schoonebeek door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Daarnaast kan het afvalwater ook in Drentse lege gasvelden worden geïnjecteerd.
Dat staat in een tussenrapportage van onderzoeksbureau Royal Haskoning, zo meldt
.


Filteren

Volgens het onderzoeksbureau moet er wel geprobeerd worden om meer giftige reststoffen uit het afvalwater te filteren, voordat het water geïnjecteerd wordt. Ook moet er een uitgebreidere studie komen naar de risico's voor aardverzakkingen en bevingen. Die zouden worden veroorzaakt door het mogelijk oplossen van zout in de diepe ondergrond.
Het rapport stelt ook dat volledig zuiveren van afvalwater eigenlijk geen optie is omdat de milieurisico's die dan bovengronds ontstaan groter zijn dan diep onder de grond.
Lees meer: 'Afvalwater uit Schoonebeekse oliewinning niet gevaarlijk'

Zorgen

Vanuit de oliewinningslocatie in Schoonebeek werden de afgelopen jaren miljoenen liters vervuild water naar lege gasvelden in Twente gepompt. Deskundigen uitten eerder hun zorgen over het project, waarbij er kans zou zijn op aardbevingen en ernstige milieuverontreiniging. Ook bewoners in Noordoost-Twente maken zich ernstig zorgen over wat er gebeurt in de ondergrond.

Alternatieven

De NAM presenteerde onlangs vier alternatieven voor de injectie van afvalwater in Twente. Twee van die varianten gingen uit van zuivering van het afvalwater uit Schoonebeek. Bij de andere twee varianten is wel sprake van injectie in de bodem in Twente, maar in een andere samenstelling dan nu het geval is.
Uit de tussenrapportage blijkt dat de alternatieven voor injectie van afvalwater in de Twentse bodem die in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zijn onderzocht, niet bijzonder schadelijk zijn voor de veiligheid of het milieu. Letterlijk staat er in het rapport: "De te verwachten effecten zijn vergelijkbaar met effecten bij andere gebruikelijke industriële activiteiten."
Omwonenden kunnen wel te maken krijgen met geluidsoverlast. Ook kunnen ze tijdelijk last hebben van de graafwerkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van pijpleidingen, maar die bedreigen de gezondheid en veiligheid niet.