Harde woorden in discussie over Meppeler cultuurnota

MEPPEL - "Deze coalitie maakt meer kapot dan mij lief is." Harde woorden van Elisabeth Bakkenes van SterkMeppel over de cultuurnota van de gemeente Meppel.
In die nota staat hoe de gemeente de cultuur in Meppel wil ondersteunen en stimuleren. Maar er staan ook bezuinigingen in, op de muziekschool Scala bijvoorbeeld en de bibliotheek.

Vanavond was de tweede ronde van de discussie over de nota.

'Een potje van gemaakt'
"Het lijkt wel of de wethouder onze vragen niet kan of wil beantwoorden", stelde Xander Topma (SP) fel. "U heeft er in eerste instantie een potje van gemaakt."

Topma is bang dat door de voorstellen van het college cultuur minder bereikbaar wordt voor alle inwoners van Meppel.

'Njet'
Elisabeth Bakkenes is het niet eens met de bezuinigingen die in de nota staan. "Maar te proberen daar iets aan te doen heeft geen zin, lijkt me", zei ze. "De coalitiepartijen zijn onwrikbaar en hebben al hun 'njet' laten horen op elke verandering van de cultuurnota. Deze coalitie maakt daarmee meer kapot dan mij lief is."

Harde woorden
Wethouder Henk ten Hulscher raakte even geïrriteerd door het betoog van het SterkMeppel-raadslid. "U zegt dat de bibliotheek geen bezuiniging aan kan, omdat er geen geld meer is", betoogde hij. "Kijkt u eerst eens naar de begroting van Biblionet en naar de reserves die de organisatie heeft. Durf dan nog eens te beweren dat ze geen geld hebben."

Eerder vandaag zei Annet Krol van de Meppeler bibliotheek nog in een interview op Radio Drenthe dat de voorgenomen bezuiniging van 60.000 euro op een slecht moment komt. Krol: "We zitten in een overgangsfase. Door deze bezuinigingen komt die ontwikkeling in gevaar."


Meerderheid
De tegenstanders van de bezuinigingen op cultuur moeten voor een definitief oordeel wachten tot de raadsvergadering op 27 oktober. Maar zoals het nu lijkt, zal een meerderheid van de Meppeler raad voor de cultuurnota, en dus voor de bezuinigingen stemmen.