Identiteitsbewijs voor Darlington en Prosper Isaacs

ASSEN - De broers Prosper en Darlington Isaacs kunnen morgen in Zwolle een identiteitsbewijs halen. Ze zijn dan rechtmatig in Nederland.

De broers kwamen als kind vanuit Sierra Leone naar Nederland en wachten al 15 jaar op een verblijfsstatus.

Afkomst erkend?
"Het is een zogeheten W2-document, waar op staat wie je bent, waar je vandaan komt en dat je legaal in Nederland verblijft," zegt het Asser gemeenteraadslid Luc Rengers, die zich al jaren inzet voor de broers.

"Het is nog even spannend wat voor land van herkomst er op het document staat. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND geloofde steeds niet dat de broers uit Sierra Leone komen, maar dacht dat ze uit Nigeria kwamen. Het zou een doorbraak zijn als de IND erkent dat ze afkomstig zijn uit Sierra Leone. Dan is er eigenlijk geen grond meer om een verblijfsvergunning te weigeren", aldus Rengers.


Paspoort
Burgemeester Marco Out heeft volgens Rengers gisteren een gesprek gehad in Brussel. "Hij heeft toezegging gekregen van de ambassadeur dat die in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, gaat informeren hoe het staat met de aanvraag van hun paspoorten", zegt Rengers. Paspoorten van de broers zouden hun kans op een verblijfsstatus vergroten. Vandaag praat Out met de IND over de jongens.

"Ze hebben in het verleden veel pech gehad. Ze vielen niet onder het generaal pardon in 2005 en later ook niet onder het kinderpardon. Die jongens zijn afgestudeerd en al, het zou doodzonde zijn als ze hier niet mogen werken. Ze willen niets liever", zegt Rengers.

Steun
Op 27 september is Luc Rengers met de broers Isaacs en tientallen sympathisanten naar Den Haag geweest om aandacht te vragen voor de kwestie.

Deel dit artikel: