Drentse melkveehouders zijn boos: Wij zitten letterlijk in de shit

ASSEN - Op social media verschijnen filmpjes van boeren die hun laarzen aanbieden aan staatssecretaris Martijn van Dam.
Met die laarzenactie laten ze weten dat ze boos zijn op Van Dam. Maar wat is nu eigenlijk de reden van de actie van de boeren?

Fosfaatwet
In hun ogen heeft de staatssecretaris gefaald met de nieuwe fosfaatwet. Hij heeft samen met de agrarische sector een wet opgesteld om de mestproductie in toom te houden. Die wet zou op 1 januari ingevoerd worden.

Onlangs heeft Van Dam de wet ter controle aan de Europese Unie aangeboden. Vorige week werd duidelijk dat Brussel de wet heeft afgekeurd op bepaalde punten. Van Dam heeft de boeren laten weten de wet nog een jaar op te schuiven. Boeren zeggen nu dat ze nog een jaar langer 'in de shit' zitten.


Duidelijkheid
De bedoeling van de fosfaatwet is dat melkveehouders een beperking hebben op de hoeveelheid mest die ze mogen produceren. Die wet geeft duidelijkheid voor boeren over het aantal koeien dat ze kunnen melken of hoeveel ze hun bedrijf nog kunnen uitbreiden. Ook geeft het duidelijkheid voor bijvoorbeeld een bank, die een nieuwe stal moet financieren.

Zonder de fosfaatwet, of andere regels, is het voor boeren niet duidelijk hoe de toekomst van hun bedrijf eruitziet.

Melkquotum
Na de afschaffing van het melkquotum in 2015 mochten melkveehouders zoveel melk produceren als ze wilden. Meer melk, meer koeien en dus ook meer mest. In korte tijd werd er zoveel mest geproduceerd dat de boeren boven de door de EU vastgestelde grens kwamen.

Boeren wilden duidelijkheid en bedachten samen met de staatssecretaris een plan: de fosfaatrechten. De staatssecretaris wilde de wet invoeren op 1 januari 2017, maar omdat de EU de wet afgekeurd heeft kan dat niet.

Volgens de melkveehouders had Van Dam veel eerder moeten controleren of de EU geen bezwaar had aangezien de wet al in 2015, vlak na de afschaffing van het melkquotum, is bedacht. Nu, twee maanden voor de deadline, kan er niet meer op tijd iets veranderd worden zodat de EU de wet alsnog goedkeurt.