Niet alleen hosanna bij mkb-vriendelijkste gemeente Emmen

EMMEN - Met een feestelijk ontbijt op het gemeentehuis werd vanochtend gevierd dat de gemeente Emmen het vriendelijkst is voor het midden- en kleinbedrijf in de provincie. Geen champagne, maar trots werden glazen melk en koppen koffie geheven.
Het is echter niet alleen maar hosanna. "Het is terecht dat Emmen deze prijs krijgt, maar er zijn ook zeker nog verbeterpunten."

Onderzoek
Emmen krijgt de prijs na een onderzoek onder ruim 20.000 ondernemers in Nederland. Zij worden digitaal en telefonisch ondervraagd. "Die lijst bestaat uit verschillende onderwerpen", licht Gert Blekkenhorst van onderzoeksbureau Lexnova uit. Dat bureau doet het onderzoek in opdracht van MKB-Noord en VNO-NCW.

De ondernemers worden onder andere gevraagd naar de dienstverlening van de gemeente, communicatie en beleid en over de verlening van vergunningen. "Denk aan vragen als: vindt er overleg plaats, heb ik invloed op het beleid in mijn gemeente en wordt u goed geholpen", vertelt Blekkenhorst. Uit alle punten volgt een totaalscore. Emmen scoort gemiddeld een 6,8 waar het landelijke gemiddelde op een 6,3 ligt. "En dan denkt u misschien: 'wat een lage cijfers', maar dit zijn normale scores bij dit soort onderzoeken", aldus Blekkenhorst.

Kritiek
Wethouder Bouke Arends is bijzonder trots op de uitverkiezing tot mkb-vriendelijkste gemeente van Drenthe: "Dit is loon naar werken. Mooi dat het bedrijfsleven uit eigen gemeente dit zo waardeert." Emmen scoort onder andere goed op het onderdeel dienstverlening. "Wij hebben ingezet op een goede verhouding met het bedrijfsleven", aldus Arends.

De ondernemers hebben dus gesproken, Emmen is vriendelijk voor het midden- en kleinbedrijf, maar er is ook kritiek vanuit het mkb. "Met name de vergunningverlening kan beter", vertelt Herman Idema. Hij is directeur van de VPB, de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerrein Emmen. "Daar staat maximaal een termijn voor van dertien weken, maar ik zeg altijd als het binnen een week kan dan mag het ook."

Idema ziet wel dat er een kentering plaatsvindt bij de gemeente. "Enkele jaren geleden was de dienstverlening bij de gemeente vele malen slechter, dat is erg verbeterd." Volgens hem kijkt de gemeente nu veel meer naar de ondernemers. Hij heeft er vertrouwen in dat de gemeente Emmen aan de slag gaat met de verbeterpunten. "Al moet er nog wel een boel gebeuren."

Beterschap
Blekkenhorst van onderzoeksbureau Lexnova vertelt dat de kritiek over de vergunningen ook blijkt uit het onderzoek. "Dat is een onderdeel waar veel ondernemers moeite mee hebben. Vergunningen kunnen lang duren of het is complex, dat is zo'n punt dat aandacht behoeft." De kritiek op het verlenen van vergunningen is niet alleen in Drenthe een probleem: "Het is een landelijke tendens. Het is doorgaans een onderwerp wat lager scoort."

"Het probleem is bij ons bekend en daar moet wat aan gebeuren", erkent wethouder Arends. "Daar hebben wij ook op ingezet. Alleen een vergunning is altijd het eindtraject, het begint met het beleid en dan pas komen de vergunningen. De mensen van de vergunningen moeten altijd toetsen aan het beleid. We moeten dus iets doen aan het beleid."

De gemeente heeft onder andere op het gebied van omgevingsbeleid, ruimtelijk beleid en economisch beleid een aantal dingen omgegooid. Volgens Arends moet dit binnenkort z'n vruchten gaan afwerpen.
Deel dit artikel: