Provincie neemt natuurbescherming over van het Rijk

ASSEN - De provincie wordt vanaf 2017 verantwoordelijk voor natuurbescherming. Nu is het Rijk nog de baas over de natuur.
Met de overgang van het Rijk naar de provincie worden meteen drie natuurwetten in elkaar geschoven: de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet.

Soortenbescherming

Zwaar beschermde Europese diersoorten houden dezelfde bescherming. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bever, poelkikker en vogels. Bij nationaal beschermde diersoorten zoals de das en de steenmarter wordt het makkelijker om ze te verjagen. De provincie voorziet daarbij wel een probleem. De vraag is waar het verjagen stopt en wanneer het op bestrijding begint te lijken.
Volgens gedeputeerde Henk Jumelet ligt er ook een verantwoordelijkheid bij huizenbezitters en landbouwers om te zorgen dat beschermde soorten niet in huizen of op landbouwpercelen komen, zodat je ze ook niet hoeft te verjagen.

Bos en natuur

In de nieuwe wet gaat de provincie strenger kijken naar de cultuurhistorische waarde van een stuk bos of een laan als er een kapverzoek ligt. De regel dat er herplantplicht is voor gekapt bos blijft hetzelfde.
Beschermde natuurmonumenten houden op te bestaan, wel kan de provincie bijzondere gebieden een provinciale status geven. Gedeputeerde Staten is dat bijvoorbeeld van plan Landgoed Overcingel in Assen zo'n status te geven.

Jagers

De jagers krijgen natuurbeschermingsorganisaties in hun bestuur (Faunabeheereenheid). Jumelet hoopt zo op een cultuuromslag bij de jagers want de nieuwe partijen in het bestuur -Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Milieudefensie en Het Drentse Landschap- gaan dan samen met de jagers de regels opstellen.
De provincie krijgt volgens de nieuwe wet de bevoegdheid over het verlenen van ontheffingen of vrijstellingen voor het doden, vangen of verjagen van diersoorten of het vernielen van rust- of verblijfplaatsen van dieren.

4 B's

Gedeputeerde Jumelet: "Bij het maken van de nieuwe Wet Natuurbescherming werd veel gesproken over de drie B's: Beschermen, Beleven en Benutten van de natuur. Ik wil daar nog een B aan toevoegen, die van Balans. We gaan deze wet invoeren met hulp van wel honderd belangenorganisaties. Dat is erg lastig maar geeft tegelijk aan dat we rekening moeten houden met verschillende belangen van natuurbeschermers, recreatie, agrarische sector en het bedrijfsleven.
De wet wordt eind november besproken door Provinciale Staten. In december volgt een besluit.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl