Geen verlaging van belastingen in Westerveld

DIEVER - De onroerend zaakbelasting in de gemeente Westerveld wordt in 2017 gewoon verhoogd. Een motie van de oppositiepartijen om dit niet te doen haalde het niet.
Progressief Westerveld, DSSW, Gemeentebelangen en Sterk Westerveld vinden dat de gemeente er financieel zo goed voor staat, dat een verhoging van de OZB niet nodig is. Westerveld is financieel gezond. Bovendien ontstaat er de komende jaren een overschot van enkele tonnen op de balans. Komend jaar is het overschot ruim twee ton.

Geld is nodig voor grote investeringen
Maar de meerderheid van de gemeenteraad vindt niet dat de OZB terug moet naar de bewoners. Volgens collegepartij de VVD moet de komende jaren fors worden geïnvesteerd in de gemeente. Glasvezel noemt de partij als een van de voorbeelden.

Teleurgesteld
De oppositie is zwaar teleurgesteld en trok haar steun voor de hele begroting in. Geen enkel voorstel die ze deden, bijvoorbeeld over armoedebestrijding, heeft de eindstreep gehaald.

De gemeenteraad heeft in meerderheid de begroting voor komend jaar vastgesteld.
Deel dit artikel: