Weinig steun van boeren voor mestakkoord

ASSEN - Het mestakkoord dat staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw vorige week sloot met de melkveesector krijgt weinig steun van boeren zelf.
Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie en Netwerk GRONDig. Ruim 1.600 melkveehouders werden om hun mening gevraagd. Daaruit blijkt dat dertig procent van de boeren het akkoord steunt.


In het akkoord zijn afspraken gemaakt om fosfaatuitstoot te verminderen om aan regels van de Europese Unie te voldoen. Een van de maatregelen is het verkleinen van de veestapel. De boeren willen andere regels voor de hoeveelheid koeien die een melkveehouder mag hebben. 65 procent wil dat het maximumaantal wordt gekoppeld aan de hoeveelheid grond die een boer heeft. Dat zet volgens de melkveehouders een rem op de groei van de sector.


Een aantal melkveehouders werkt nu aan een alternatief fosfaatakkoord. In dat plan wordt de koppeling tussen grond en de hoeveelheid koeien opgenomen. Ook hoeven volgens het alternatieve plan de melkveehouders die niet hebben bijgedragen aan het mestprobleem, geen koeien in te leveren.

Volgende week stemt de Tweede Kamer over het fosfaatakkoord van staatssecretaris Van Dam. Milieudefensie roept de Kamer op te luisteren naar de wens van de boeren en Van Dam terug te roepen.