Vermoeden van fraude met zorggeld bij Monte Christo in Emmen

EMMEN - Het regent klachten over Monte Christo B.V. en Stichting Phareon in Emmen. Het gaat onder meer om vermoedens van fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB's), het in rekening brengen van 5.000 euro entreegeld voor werknemers en tientallen onbetaalde rekeningen.
Monte Christo B.V. en Stichting Phareon zijn opgericht door Henriëtte Bijen om jongeren met een beperking te begeleiden naar werk.

Ongeleverde zorg
"Dik anderhalf jaar is er dik, vet geld betaald voor zorg voor mij en heeft mevrouw Bijen mij niet de juiste zorg verleend", zegt Monique Kist. Ze komt van ver. Leefde op straat en was aan de drugs. Via Monte Christo hoopte ze er weer bovenop te komen. "Ik moest alles zelf regelen terwijl zij 2.300 euro per maand ontvingen", zegt ze.

Voor Chantal Korst werd bijna 3.000 euro per maand aan persoonsgebonden budget aangevraagd. En ook zij zegt niet de juiste hulp te hebben gekregen. "Het is gewoon oplichting", zegt ze.

Eindverantwoordelijkheid bij budgethouder
Korst maakte geen melding van de ongeleverde zorg. "Ik ben zelf verantwoordelijk voor de besteding van het geld", aldus Korst. Als blijkt dat het geld niet goed is besteed, dan moet ze het zorggeld zelf terugbetalen en niet de zorgverlener. Ze komt er nu toch mee naar buiten omdat ze wil voorkomen dat nog meer mensen gedupeerd raken.

Ze krijgt nu begeleiding van Zorg en Adviesbureau Rescue. "Meer hulp voor minder geld", zegt Korst.

Volgens haar huidige begeleider Jacqueline Harms gaat het om tientallen jongeren die aan hun lot over worden gelaten door Monte Christo. "Ik heb nog een overzicht liggen van een jongen waarvoor 5.200 euro per maand zorggeld werd aangevraagd. Ze hebben niets voor hem gedaan", zegt Harms.

Entreefee
Harms zou zelf ook gaan werken voor Monte Christo. Als zelfstandige deed ze de begeleiding van een cliënt van Monte Christo voor 9.537,50 euro. Zonder haar instemming werd 5.000 euro entreegeld ingehouden (exclusief BTW) van de factuur en nog 2.000 euro 'begeleidingskosten' voor Bijen. Uiteindelijk werd 216,32 euro aan haar overgemaakt. "Het is puur fraude wat er gebeurt", aldus Harms.

Ook zag ze hoe een handtekening werd vervalst. "Dat was voor mij een teken dat er meer mis was."

Ze overweegt alsnog aangifte te doen bij de politie. Met een aangifte van oplichting en verduistering uit 2011 is volgens de betrokkenen niets gebeurd. Een recentere aangifte is geseponeerd omdat het een civiele zaak zou zijn.

Talloze schuldeisers
De Monte Christo B.V., de inmiddels failliete Stichting Monte Christo Foundation en de Stichting Phareon, allemaal van dezelfde eigenaar, hebben veel mensen financieel benadeeld. Zo werden er panden gekocht en niet afgenomen, zijn leningen niet terugbetaald en blijven rekeningen onbetaald.

Erik Drenth verhuurde een pand aan Monte Christo en zegt nog circa 15.000 euro tegoed te hebben aan huur, boeterentes, advocaatkosten en andere kosten. Hij heeft daar niets van teruggezien wegens het faillissement van de Stichting Monte Christo Foundation in 2012. "Daarna ging de eigenaresse gewoon verder met een ander bedrijf", zegt Drenth.

"Het is een mevrouw met een hele vlotte babbel. Ze palmt je in. Ze heeft ooit eens gezegd dat ze een helikopterview had omdat ze met een heleboel zaken tegelijk bezig was. Maar dan wel een helikopter met de wieken in de war. Ik denk dat ze zelf hulp nodig heeft en voor zichzelf maar een PGB moet aanvragen en een goede psychiater te nemen", aldus Drenth.

Hij waarschuwt om geen zaken te doen met Henriëtte Bijen.

Weinig controle
Bij het Zorgkantoor van Zilveren Kruis/Achmea is één Drents dossier van Monte Christo waarbij het zorggeld niet goed is verantwoord en geld moet worden terugbetaald. De verantwoording van het PGB-geld en de controle daarop gebeurt overigens schriftelijk. "In 98 procent van de gevallen gaat het goed en als het mis gaat, is dat vaak bij kwetsbare mensen", zegt woordvoerder Christine Rompa.

Een deel van de zorgaanvragen loopt via de gemeente Emmen. De gemeente is bevoegd om de kwaliteit van de zorg te controleren maar heeft dat nog niet gedaan bij Monte Christo. "We zijn alert op signalen en klachten. Maar het is de vraag of een PGB het juiste instrument is voor kwetsbare groepen", zegt een woordvoerder.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) laat weten geen kwaliteitscontrole uit te voeren op de geleverde zorg. "Wij doen alleen een financiële controle. Zo kijken wij bijvoorbeeld of het bedrag klopt met het aantal uren", aldus een woordvoerder.

Vraagtekens bij kwaliteit
De Inspectie voor de Gezonheidszorg (IGZ) heeft het afgelopen jaar twee keer een bezoek gebracht aan de Stichting Phareon. In een recent rapport schrijft de IGZ dat moeilijk is vast te stellen of de daadwerkelijk geleverde zorg van een goed niveau is, omdat allerlei gegevens ontbreken.

De Stichting Phareon belooft beterschap voor maart 2017. Het is nog niet zeker dat de IGZ daar ook genoegen neemt. "Wat ik wel kan laten weten is dat wij de organisatie nauwlettend volgen," zegt woordvoerder Ellemieke van der Horst. De inspectie verzoekt mensen die klachten hebben over Monte Christo deze te melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. "Meldingen en signalen zijn van groot belang voor ons toezicht," aldus Van der Horst.

Henriëtte Bijen was tot op heden niet voor commentaar bereikbaar.

Onderzoeksprogramma De Monitor van KRO-NCRV besteedt zondag uitgebreid aandacht aan Monte Christo.